Omron Principles

Den 10 maj 2006 fastställde Omron-gruppen sina nya företagsprinciper – Omron Principles.

”Working for the benefit of society”

”Working for the benefit of society” är en fras formulerad av Omron-grundaren Kazuma Tateisi. Den betyder ”arbete som är till nytta för samhället” och visar på de kärnvärden som genomsyrar Omron-gruppens företagsaktiviteter. Vår grundare var övertygad om att varje företags syfte bör vara att tjäna samhället och att företaget först därefter kan börja arbeta för att uppnå vinst och hållbar tillväxt. Läs mer

Ledningsprinciper

Sedan företaget grundades har de här koncepten konsekvent fungerat som ett ramverk för Omron-gruppens företagsstrategier, prioriteter och aktiviteter. Läs mer

Ledningsåtaganden

Omron-gruppen strävar efter att upprätthålla och uppmuntra integritet, rättvisa och transparens i verksamhet och ledningspraxis. Vi arbetar för att utveckla relationer som bygger på ömsesidigt förtroende med våra intressenter och det här gör vi genom att föra en ärlig dialog. Följande är Omron-gruppens åtaganden i vår ledningspraxis.  Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Om vi ska kunna leva upp till vårt kärnvärde om att arbetet ska vara till nytta för samhället krävs att varje medarbetare i varje organisation som ingår i Omron-gruppen strävar efter att förbättra kvaliteten i den dagliga verksamheten och samtidigt arbetar för att utveckla sin egen person och uppnå utmärkta verksamhetsresultat. Läs mer