K2CU

Funktioner

Strömövervakning för indikering av utbrända Resistiv oberoende av Resistiv kapacitet

Noggrann övervakning av utbränt Resistiv eller ett av fler element som ingår i en formspruta eller förpackningsmaskin och ger en alarmsignal. Ger signal även om endast ett Resistiv av flera är bränt.
  • Kan användas för stora eller små belastningar
  • Kompensation för spänningsvariation eliminerar falska alarm
  • Alla K2CU-F typer med stor kapacitet hanterar både en- och trefas Resistiv