Integrerad NX-Safety grundkurs | OMRON, Sverige

Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Integrerad NX-Safety grundkurs

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Integrerad NX-Safety grundkurs

Denna kurs är utformad för att introducera ingenjörer och tekniker till Integrerad säkerhet. Kursdeltagaren introduceras i hårdvara, programmeringsteknik och säkerhet. Kursen är upplagt med teori och praktik.

Kursinnehåll:

Introduktion till NX-Säkerhet fördelar med integrerad säkerhet hårdvara och design säkra I/O FsoESäkerhetsnivåer kategorier och performance levelParameterinställningar mekaniska kontakter eller OSSD (Output Signal Switching Device) enkanaligt eller tvåkanaligt ekvivalenta eller komplementära kanaler med eller utan testpulsProgrammeringI/O mappning SAFEBOOLsafety function blocksafety standard FBsEDMresponstidsimulering av safetykodexponering av variablerValideringprogram modedebug modesafety validationlösenordsignatur och utskrift

Målsättning:

Det primära syftet med kursen är att ge en övergripande introduktion till Omrons Integrerade säkerhet med utvecklingsverktyget Sysmac Studio. Efter genomgången kurs skall deltagaren kunna skapa säkra program. Kursen är lämplig för ingenjörer och tekniker med eller utan någon tidigare kunskap om Integrerad säkerhet. För bästa resultat bör deltagaren ha förkunskaper i Sysmac Studio grundkurs.Registrera dig för utbildning via tabellen nedan eller kontakta oss för mer information