Frekvensstyrning grundkurs | OMRON, Sverige

Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Frekvensstyrning grundkurs

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Frekvensstyrning grundkurs

Kursen vänder sig till tekniker som skall använda Omrons frekvensomriktare. Kursdeltagaren introduceras i grundläggande koncept för frekvensomriktare och AC-motorer. Deltagaren introduceras i hårdvara, parameterteknik och hur man använder mjukvara. Kursen är upplagt med ca 50 % teori och 50 % praktik. Övningarna utgår från praktiska exempel som överförs till logik och därefter programmeras över till PLC-systemet.

Kursinnehåll:

Induktionsmotornuppbyggnadmoment/hastighetskurvaRPMStyrning av Induktionsmotornvolt/Hzsensorless vektorFlux VectorFrekvensomriktare – arkitekturlikriktardelDC-busskraftdelbromsdelStyrningskonceptethastighetmomentpositiondelta- och Y-kopplingenfas/trefas riktareHands-onparameter inställning via panelparameter inställning via mjukvara”inspelning” av kurvor under körningautotuning med och utan motorrörelseläsa och tyda märkplåt

Målsättning:

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha en övergripande kännedom om frekvensomriktarstyrning, uppbyggnad och olika koncept samt skapa enkla applikationer. Kursen är lämplig för ingenjörer och tekniker med eller utan någon tidigare kunskap om frekvensomriktare. Registrera dig för utbildning nedan eller kontakta oss för mer information.