Integrerad robotik ger flexibel produktion | OMRON, Sverige

Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Integrerad robotik ger flexibel produktion

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Integrerad robotik ger flexibel produktion

Industrirobotar ger en säker, flexibel och hygienisk lösning för en lång rad olika materialhanteringsprojekt.

Robotik börjar synas nästan överallt i samhället. Från vardagliga tillämpningar till avancerade tekniska lösningar blir robotarna en del av våra liv. Inom tillverkning finns det däremot vissa branscher som livsmedelsbranschen, som ännu inte utnyttjar de många påvisade fördelarna som bland annat fordonsindustrin upplever. Produktivitet, effektivitet, hygien, utrymme och säkerhet kan förbättras dramatiskt genom att använda robotlösningar på rätt sätt. 

Robotik i livsmedelsproduktion

Ett traditionellt löpande band kan dra nytta av robotik på många sätt. Under den primära bearbetningen sker urval, orientering och placering, och i det sekundära området sker placering av förpackningar i specifika och optimerade mönster. Allt utförs snabbt, exakt och effektivt.

Robotlösningar: från SCARA till ledade robotar

Många olika robotlösningar kan användas beroende på projektets kriterier, som bland annat omfattar last, genomströmning och miljö. Parallellrobotar (eller delta-robotar) passar bäst för snabbare tillämpningar med lägre laster, medan SCARA är perfekt för något långsammare men tyngre projekt. Sedan finns det ledade eller sexaxlade robotar som används där det krävs bättre rörlighet eller högre laster.

Automatiseringslösningar för flexibla produktionslinjer

Robot-assisted packaging: 30% more productivity
  • Robot-assisted packaging: 30% more productivity

    Robot-assisted packaging: 30% more productivity

    Combilo - a leading fruit and vegetables wholesaler in the Netherlands, recently installed a new robot-assisted packaging line and, overnight, increased productivity by 30%. The new packaging line includes delta robots and vision system from Omron and was built by the systems integrator EasyPack Technologies. Discover how our integrated solutions can boost your productivity by 30%

    02:21

30 % högre produktivitet och färre fel

Parallella robotar och synsystem för en smart paprikaförpackningslinje

Read more

Teknik

data integration 420x300 sol

Maximera din potential med dataintegrering

Hur nära verkligheten är ”Industri 4.0”? En futuristisk, helt uppkopplad industriell värld håller redan på att växa fram, och här spelar dataintegrering en central roll. Insamling och förvaring av produktionsdata medför också många andra fördelar – från att mäta OEE (Overall Equipment Effectiveness, på svenska även kallat TAK) till att hjälpa OEM-tillverkare att uppfylla allt hårdare juridiska krav på rapportering. Dan Rossek tar en närmare titt på utmaningar och fördelar med dataintegrering i artikeln ”Från golvet till högsta ledningen”.

Read more

Varför Omron?

Smarta fabriker med effektiva och helt uppkopplade försörjningskedjor är avgörande för innovation inom tillverkningsindustrin, för att skapa nya marknadsmöjligheter och göra dig mer flexibel för kunddrivna trender. Hela vårt sortiment är byggt och kan anpassas efter dina tillverkningsförhållanden.

Integrerad, intelligent och interaktiv

Våra lösningar är framtagna enligt Omrons koncept med automatiseringens tre ”i” – integrerad, intelligent och interaktiv.

  1. Den anslutna fabriken – integrerar maskinautomatisering och företagets IT-system sömlöst så att de genererar, samlar in och utbyter relevant data 
  2. Den smarta fabriken – möjliggör intelligent dataanalys och utvärderingsmöjligheter för att förverkliga förebyggande underhåll, processförbättringar och en minskning av resurser, energi och slöseri
  3. Den samarbetsinriktade fabriken – förstärker ytterligare samspelet mellan människor och maskiner genom att kombinera de intuitiva, flexibla, kompetenta och adaptiva egenskaperna hos människor med maskinernas repeterbarhet, precision, styrka, hastighet, autonomi och anslutningsförmåga

Systemintegratörsnätverk

Omron har ett stabilt systemintegratörsnätverk för att kunna utveckla en rad olika lösningar. Detta sänker kostnaderna, gör processerna effektivare och ökar produktiviteten i alla projekt inom livsmedels- och dryckesindustrin. I vårt nätverk kan vi para ihop dig med systemintegratörspartner med relevant erfarenhet inom området och en lokal närvaro på din marknad.