Spårbarhet genom serialisering

Färre förfalskningar – bättre konsumentinformation

Möjligheten att spåra enskilda produkter genom leverantörskedjan får allt större betydelse för att motverka förfalskningar och öka konsumentsäkerheten. Detta gäller för såväl läkemedels-, kosmetik- och tobaksindustrierna som livsmedelsindustrin.

Medan traditionell spårbarhet via parti- och batchnummer innefattar viss riskhantering i leverantörskedjan ger serialisering en spårbarhet på artikelnivå. Det innebär att enskilda artiklar kan spåras från tillverkningen via distributionen till återförsäljare och vidare till slutkunden. De många fördelarna innefattar att kunna garantera att de enskilda artiklarna är äkta och att de har distribuerats via legitima kanaler.

Det finns två huvudsakliga utmaningar när det gäller att åstadkomma en omfattande spårbarhet genom serialisering:

  1. Hantering av data internt , med leverantörskedjepartner och med konsumentorienterade servrar
  2. Ändring av produktionsmaskinvara och processer .

För att hantera dessa utmaningar har två grundläggande "filosofier" tagits fram för att möta den nya datahanteringen och produktionsprocesskraven – punkt-till-punkt-lösningen för ett system (stängd med en leverantör) och lösningen med flexibla "lager". Genom att datahanteringen separeras från produktionslinjen skapar lösningen med flexibla lager flera systemfördelar.

Grundläggande: vad du behöver veta om spårbarhet

Pharmaboxes_420x300 v2.jpg

1D- och 2D-koder som är läsbara både för människor och maskiner

Föränderliga juridiska krav och ökad efterfrågan hos konsumenter och producenter av mer information på enskild produkt nivå, driver på en ökad efterfrågan av implementering av spårbarhetslösningar inom produktions- och paketeringslinjer i branscher som läkemedel, medicinska enheter, tobak, kosmetika och livsmedel.

läs mer
Flexible layer separates data handling from the production line

Lösning med flexibla lager

Punkt-till-punkt-lösningen för ett system (stängd med en leverantör) för serialisering lanseras som användningsklara system som uppfyller alla krav för utskrift, inspektion, datahantering och utbyte med leverantörskedjan och myndighetsservrar.

läs mer

Teknisk dokumentation

EU_QRCode_420x240.jpg

Inspektionssystem för produktspårbarhet

Upptäck hur inspektionssystem med läkemedelstillämpningspaket kan integrera serialiserade koder i ERP-system. Du kan även se hur alla andra inspektionsuppgifter kan konfigureras i ett och samma system som är åtkomligt via ett enda gränssnitt.

läs mer

Kundreferenser

Serialization realized for pharma producers, re-packers and CMO's

Kontraktstillverkare inom läkemedelsindustrin

Hur lyckades en kontraktstillverkare leverera 1 000 000 serialiserade förpackningar till flera olika läkemedelskunder med skiftande standarder och procedurer… och inom ett nätverk av flera produktionsanläggningar, kontraktstillverkare, ompaketerare och andra tjänsteleverantörer – och allt i enlighet med de förväntade EU-föreskrifterna om att centralt registrera de unika koderna?

läs mer

Behöver du support?

EU_AutomationLayer_Serialisation_420x240.jpg

Implementera serialisering i produktionslinjen

Är du osäker på nästa steg i serialiseringsimplementeringen? Du kan kontakta oss när som helst i serialiseringsimplementeringsprocessen – från konceptstudierna och de första pilotkörningarna till implementering av kompletta stationer i produktionslinjer och anläggningar samt integrering i nya maskiner, och slutligen för att förbättra och uppgradera cykler.

läs mer