Automatiseringslösningar för paketeringsmaskiner | OMRON, Sverige

Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Automatiseringslösningar för paketeringsmaskiner

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Automatiseringslösningar för paketeringsmaskiner

När du har levererat automatiseringslösningar till tillverkare av paketeringsmaskiner i över 20 år så har du fått ihop en nätt samling olika lösningar. Och de är just precis vad vi har gjort.

Och eftersom vi samarbetar så väl med våra kunder har det bidragit till att dessa avancerade automatiseringslösningar inte bara förbättrar hastigheten, flexibiliteten och – det viktigaste – pålitligheten i paketeringsprocessen, de är dessutom förvånansvärt lätta att implementera. Kolla in några av våra lösningar nedan.

hffs-mcs-08 420x300 sol

Fyllning och försegling, horisontell version

I en HFFS-maskin rullas en flexibel väv/folie ut och förpackningarna formas och förseglas sedan på två sidor, eventuellt även i botten. När de fyllts med produkten ovanifrån förseglas även överdelen så att förpackningen stängs. Innan den slutliga förseglingen görs kan man välja att lägga till en pip. Medan dessa steg utförs rör sig det flexibla förpackningsmaterialet horisontellt medan förpackningarna har en vertikal orientering. Bilden nedan visar en mellanliggande maskin med kamdrev. Det finns även kontinuerliga maskiner där sektion 4 till 6 ofta är monterade i en karusellkonfiguration.

Read more
cardboard sleeve cartoner machine image 420x300 sol

Kartoneringsmaskin för kartongomslag

En kartong tas bort från magasinet av en roterande matare och transporteras i en enda rad via ett transportband upp till mottagarläget i plocksystemet. Artikelgrupperna plockas och staplas i kartongerna av två robotar som arbetar oberoende.

Read more
mcs palletiser 420x300px sol

Portalrobot för palleteringsmaskin

Portalrobotstyrda palleteringsmaskiner har linjärt, kartesiskt (XYZ) koordinerade robotar för plocksystem. Axlarna skjuts linjärt i förhållande till varandra, istället för att rotera som en robotarm.

Read more
13 robotic infeed machine image 420x300 sol

Visionsstyrd robotlastningscell eller sortimentpaketerare

Maskinen består av en robot som monterats på en ram. Den överlappar två matningstransportörer som körs parallellt. En transportör matar produkterna och en annan matar kartongerna. Roboten plockar upp produkterna som slumpmässigt rör sig på transportbandet och placerar dem i kartongerna i rörelse. Den momentana placeringen av produkter som rör sig beräknas av visionssystemet som samlar in bilder från en stationär kamera. Under tiden används en registreringssensor för att spåra kartongernas position. De båda transportörernas exakta spårning gör det möjligt att roboten plockar och placerar produkter från en rörlig transportör till en annan.

Read more
shrink sleever machine image 420x300 sol

Linjärapplikator för värmekrymphylsor med hög hastighet

Etiketter för värmekrymphylsor matas från en rulle i form av en kontinuerlig väv. Flaskor utan etiketter transporteras via en inmatningstransportör och mäts sedan via en roterande matningsskruv. Medan flaskorna förs in i etikettenheten förbi en utlösarcell, öppnas etiketterna i vävform och formas som ett rör av en spindel, matas och skärs av med exakt registrering med utskriven grafik, fästs vid en flaska som sedan transporteras upp till en ångtunnel.

Read more
01 pmi tray sealer machine 420x300 sol

Brickförseglare med indexerande flight bar-system

Tomma brickor matas på av en brickplockare i inmatningslinjen och transporterade till förseglingsstationen. Förseglingsfunktionen består i fastsvetsning av termoplastfilm i brickans kanter och proceduren sker i vakuum eller en atmosfär av neutral gas. Före varje försegling rullas en ny film ut, placeras över brickorna, svetsas fast på brickornas kanter och rullas upp igen på en kasseringsrulle.

Read more
thermo form fill seal numbered400x300 sol

Värme-formpressar, fyller och förseglar

I en maskin för värme-formpressning, fyllning och försegling (TFFS) värms och formas en film av ett värmeformbart material med hjälp av tryck/vakuum. Formen fylls och förseglas sedan med en toppfilm, och kapas slutligen för att skapa individuella förpackningar. Maskinen kan producera en eller flera rader av förpackningar och kan innefatta utrustning för att hantera gas innan förpackningarna förseglas.

Read more
tray sealing inline transport machine sol

Brickförseglare med gripararm för bricktransport

Brickförseglare lägger på en överdragsfilm på en bricka. En integrerad del av maskinen – ofta en plockare – används för att lyfta av de tomma brickorna. När brickorna har fyllts med produkten förseglas de genom att filmen läggs på. Slutligen flyttas den förseglade brickan till nästa steg, troligtvis den sekundära paketeringen.

Read more