Automatiseringslösningar för paketeringsmaskiner

När du har levererat automatiseringslösningar till tillverkare av paketeringsmaskiner i över 20 år så har du fått ihop en nätt samling olika lösningar. Och de är just precis vad vi har gjort.

Och eftersom vi samarbetar så väl med våra kunder har det bidragit till att dessa avancerade automatiseringslösningar inte bara förbättrar hastigheten, flexibiliteten och – det viktigaste – pålitligheten i paketeringsprocessen, de är dessutom förvånansvärt lätta att implementera. Kolla in några av våra lösningar nedan.

HFFS-MCS-08_420x300.jpg

Fyllning och försegling, horisontell version

I en HFFS-maskin rullas en flexibel väv/folie ut och förpackningarna formas och förseglas sedan på två sidor, eventuellt även i botten. När de fyllts med produkten ovanifrån förseglas även överdelen så att förpackningen stängs. Innan den slutliga förseglingen görs kan man välja att lägga till en pip. Medan dessa steg utförs rör sig det flexibla förpackningsmaterialet horisontellt medan förpackningarna har en vertikal orientering. Bilden nedan visar en mellanliggande maskin med kamdrev. Det finns även kontinuerliga maskiner där sektion 4 till 6 ofta är monterade i en karusellkonfiguration.

läs mer
cardboard_sleeve_cartoner_Machine_image_420x300.jpg

Kartoneringsmaskin för kartongomslag

En kartong tas bort från magasinet av en roterande matare och transporteras i en enda rad via ett transportband upp till mottagarläget i plocksystemet. Artikelgrupperna plockas och staplas i kartongerna av två robotar som arbetar oberoende.

läs mer
MCS_Palletiser_420x300px.jpg

Portalrobot för palleteringsmaskin

Portalrobotstyrda palleteringsmaskiner har linjärt, kartesiskt (XYZ) koordinerade robotar för plocksystem. Axlarna skjuts linjärt i förhållande till varandra, istället för att rotera som en robotarm.

läs mer
13_Robotic_Infeed_Machine_image_420x300.jpg

Visionsstyrd robotlastningscell eller sortimentpaketerare

Maskinen består av en robot som monterats på en ram. Den överlappar två matningstransportörer som körs parallellt. En transportör matar produkterna och en annan matar kartongerna. Roboten plockar upp produkterna som slumpmässigt rör sig på transportbandet och placerar dem i kartongerna i rörelse. Den momentana placeringen av produkter som rör sig beräknas av visionssystemet som samlar in bilder från en stationär kamera. Under tiden används en registreringssensor för att spåra kartongernas position. De båda transportörernas exakta spårning gör det möjligt att roboten plockar och placerar produkter från en rörlig transportör till en annan.

läs mer
Shrink_Sleever_Machine_image_420x300.jpg

Linjärapplikator för värmekrymphylsor med hög hastighet

Etiketter för värmekrymphylsor matas från en rulle i form av en kontinuerlig väv. Flaskor utan etiketter transporteras via en inmatningstransportör och mäts sedan via en roterande matningsskruv. Medan flaskorna förs in i etikettenheten förbi en utlösarcell, öppnas etiketterna i vävform och formas som ett rör av en spindel, matas och skärs av med exakt registrering med utskriven grafik, fästs vid en flaska som sedan transporteras upp till en ångtunnel.

läs mer
01_PMI_Tray_Sealer_machine_420x300.jpg

Brickförseglare med indexerande flight bar-system

Tomma brickor matas på av en brickplockare i inmatningslinjen och transporterade till förseglingsstationen. Förseglingsfunktionen består i fastsvetsning av termoplastfilm i brickans kanter och proceduren sker i vakuum eller en atmosfär av neutral gas. Före varje försegling rullas en ny film ut, placeras över brickorna, svetsas fast på brickornas kanter och rullas upp igen på en kasseringsrulle.

läs mer
Thermo_Form_Fill_Seal_numbered400x300.jpg

Värme-formpressar, fyller och förseglar

I en maskin för värme-formpressning, fyllning och försegling (TFFS) värms och formas en film av ett värmeformbart material med hjälp av tryck/vakuum. Formen fylls och förseglas sedan med en toppfilm, och kapas slutligen för att skapa individuella förpackningar. Maskinen kan producera en eller flera rader av förpackningar och kan innefatta utrustning för att hantera gas innan förpackningarna förseglas.

läs mer
Tray_sealing_inline_transport_machine.jpg

Brickförseglare med gripararm för bricktransport

Brickförseglare lägger på en överdragsfilm på en bricka. En integrerad del av maskinen – ofta en plockare – används för att lyfta av de tomma brickorna. När brickorna har fyllts med produkten förseglas de genom att filmen läggs på. Slutligen flyttas den förseglade brickan till nästa steg, troligtvis den sekundära paketeringen.

läs mer