Kartoneringsmaskin för kartongomslag | OMRON, Sverige

Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Kartoneringsmaskin för kartongomslag

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Kartoneringsmaskin för kartongomslag

En kartong tas bort från magasinet av en roterande matare och transporteras i en enda rad via ett transportband upp till mottagarläget i plocksystemet. Artikelgrupperna plockas och staplas i kartongerna av två robotar som arbetar oberoende.

Maskinens huvudfunktionsgrupper

Den fyllda kartongen transporteras sedan med hjälp av pressband till en vikstation där två laterala band garanterar exakt placering av kartongen för påstrykning av lim, vikning av de övre kartongflikarna och låsflikarna. Resultatet är en artikelgrupp som är tätt omsluten av ett kartongomslag med fästflikar som förhindrar att artikelgruppen glider ut ur kartongen.

  1. Roterande placerare
  2. Robotinmatningsmodul: Ett visionsstyrt robotsystem överför och staplar försiktigt artikelgrupper på en plan kartongyta.
  3. Indexerande tandremmar: Två produktstyrningar griper tag i kartongens baksida och driver upp omslaget till vikstationen.
  4. Överliggande pressband: Två överliggande pressband tar ett stadigt grepp om artikelgruppen för att utföra den laterala vikåtgärden.
  5. Laterala indexerande tandremmar: Två tänder griper tag i kartongens laterala baksida och driver omslaget under limning och stängning av de övre delarna.
  6. Stängningsenhet för övre panelen: De övre panelerna viks med alternerande åtgärder av två vikplattor. Varje platta är monterad på en remdriven linjär axel.
  7. Limdispenser: När den enskilda kartongen flyttas fram av de laterala tandremmarna utlöser gränslägesbrytare utgångar som aktiverar och avaktiverar limpistoler vid exakta positioner i cykeln.
  8. Överliggande fyrkantssystem: Kartonger fångas upp mellan produktstyrningar och fästflikar. Med tre åtgärder riktar 3-remssystemet in kartongflikarna så att en perfekt fyrkantsform bildas.
  9. Perforeringsstation: Ett roterande system perforerar kartongens sidovägg för att vika låsflikarna inåt.

Ditt automationskrav - vår kompletta lösning

Vi automatiserar maskiner! Vi kan leverera alla automationsprodukter för robotstyrda kartoneringsmaskiner för kartongomslag, t.ex. visions-, robot-, logik- och rörelse- eller hybridstyrenheter.

Vi kan även tillhandahålla alla motorer, drivningar, delta- och scara-robotar, positionssensorer, säkerhetsenheter, temperatursensorer och andra panelkomponenter. Allt är enkelt att integrera och bär det välkända Omron-varumärket som innebär kvalitet och tillförlitlighet.

Smidig integrering av robotar

Integrering av robotkinematiken i maskinens huvudstyrenhet är en nyckelfaktor för differentiering hos OEM-tillverkare som vill optimera maskinens kostnader och prestanda. Med en inbyggd kinematisk algoritm, rörelsekommando och logikinstruktion i en styrenhet kan robotstyrda kartoneringssystem utformas och styras som ett enda, smidigt system istället för en kedja av oberoende moduler. Maskinen styrs helt och hållet inom programmet i Sysmac NJ-styrenheten. Robotarna är därför starkt synkroniserade med resten av paketeringsmaskinen, vilket avsevärt förbättrar maskinkoordinationen.

ELS-styrning (elektronisk axelstyrning)

När Sysmac NJ-styrenheten och G5-servoenheter kommunicerar via EtherCAT synkroniseras servomotorerna elektroniskt beträffande varvtal, position och tidsstyrning, vilket bildar en idealisk elektronisk axel. Det finns inte längre behov av mekaniska kopplingar för att synkronisera maskinens olika åtgärder. Alla fysiska axlar utgör slavar till en virtuell huvudaxel. Synkroniseringsförhållandet är lätt att ändra och axlarna kan anslutas eller kopplas bort under drift. Elektronisk axelstyrning förenklar maskinsekvenseringen avsevärt.

Formatändring med en knapptryckning

Automatiserade växlingar medför dramatiska förbättringar av linjeeffektiviteten och minskar operatörsmisstag. Sysmac NJ-styrenheten har receptfunktioner för enkel formatväxling. Recept kan lagras i styrenheten och laddas från HMI. Alla utväxlingsförhållanden för transmissionen, kaminställningar och rörelseprofiler kan ändras elektroniskt - praktiskt taget med en knapptryckning, vilket reducerar produkt- eller formatväxlingar till rena programvarukommandon.

Fler automationslösningar