Lindare för horisontellt flöde | OMRON, Sverige

Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Lindare för horisontellt flöde

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Lindare för horisontellt flöde

Roterande förseglingsknivar (servodrivna)

Flödeslindningsmaskiner av typen Fyll och försegla, horisontell version (HFFS), med förpackningsmaterial monterat längst upp på produktmatningen arbetar horisontellt för att linda en film runt produkten. Efter försegling i längsgående riktning under produkten förseglar de roterande knivarna kanterna i tvärgående riktning och delar samtidigt produkten i enskilda förpackningar.

Huvudfunktion

HFFS-flödeslindare lämpar sig för paketering av stora mängder fasta produkter med hög hastighet. Chokladkakor packas vanligen med ouppvärmda förseglingsknivar. I den här kallförseglingstekniken används ett förapplicerat lim på folien som sedan trycks ihop för att stänga förpackningarna.

  1. Folieutrullning : Tillhandahåller folie med rätt spänning.
  2. Produktmatning och -avkänning : Ger perfekta avstånd och identifiering enligt principen "ingen produkt, ingen påse".
  3. Dragning och försegling i längsgående riktning : Längsgående filmtransport, positionering och försegling med integrerad markeringskorrigering.
  4. Försegling och delning i tvärgående riktning : Separerar förpackningarna efter försegling av kanterna med hjälp av en roterande kniv.
  5. Utmatning av packad produkt : Transport till sekundär paketering. Placerar produkterna med vissa avstånd som tillval för automatiska utmatningssystem.

Ditt automationskrav - vår kompletta lösning

Vi kan leverera alla automationsprodukter för HFFS-maskiner, inklusive logik och rörelse- eller hybridstyrenhet.

Vi kan leverera alla automationsprodukter för HFFS-maskiner, inklusive logik och rörelse- eller hybridstyrenhet. Vi kan även tillhandahålla alla motorer, drivenheter, positionssensorer, säkerhetsenheter, temperatursensorer och andra panelkomponenter. Allt är enkelt att integrera och bär det välkända Omron-varumärket som innebär kvalitet och tillförlitlighet.

A - Sysmac Studio: EN programvara!

Snabb utveckling, enhetlig testning och säkring av allt är vad Omron kan visa prov på. Sysmac Studio är en enda programvara för styrning och konfiguration av hela maskinen via en enda anslutning, vilket ger dig den styrka och effektivitet som krävs för att utveckla och skapa som aldrig förr.

B - Applikationsspecifika funktionsblock

I maskiner av typen Forma, fyll och försegla (FFS) är det viktigt att skapa en perfekt försegling varje gång och från första början. Omron Sysmac är lösningen för att integrera temperaturstyrning med förseglarplattornas tryck och tid.

Prestandan höjs och konstruktionstiden minskar vid användning av de funktionsblock (FB) som Omron har utvecklat för maskiner av typen Forma, fyll och försegla, t.ex. FB för roterande kniv och FB för direkt temperaturstyrning.

C - Exakta avstånd vid produktmatning

Skapa exakta produktavstånd med E3Z-fotocellen och G5-servoenheten som är anslutna till en styrenhet. Den integrerade rörelse- och logikmotorn i NJ-maskinstyrenheten gör det lätt att ändra produktavstånd, till och med under produktion.

D - Synkroniserat höghastighetsnätverk

Synkronisering av förseglingsknivarna med film- och produktmatning, reaktion om ingen produkt/ingen försegling identifieras och vid "filmslirningssituationer" förbättras avsevärt vid användning av ett synkroniserat nätverk med hög hastighet som EtherCAT mellan styrenhet och aktiverande servoenheter.

Relaterat till den här lösningen

Fler automationslösningar