Visionsstyrd robotlastningscell eller sortimentpaketerare | OMRON, Sverige

Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Visionsstyrd robotlastningscell eller sortimentpaketerare

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Visionsstyrd robotlastningscell eller sortimentpaketerare

Maskinbeskrivning

Maskinen består av en robot som monterats på en ram. Den överlappar två matningstransportörer som körs parallellt. En transportör matar produkterna och en annan matar kartongerna. Roboten plockar upp produkterna som slumpmässigt rör sig på transportbandet och placerar dem i kartongerna i rörelse. Den momentana placeringen av produkter som rör sig beräknas av visionssystemet som samlar in bilder från en stationär kamera. Under tiden används en registreringssensor för att spåra kartongernas position. De båda transportörernas exakta spårning gör det möjligt att roboten plockar och placerar produkter från en rörlig transportör till en annan.

Robotstyrsystem

Robotsystem kan användas effektivt antingen som primär inmatningsmodul eller som sekundär eller slutprocesslösning för lastning. Vid integrering av de objektbibliotek som finns i programvaran med IEC-styrenheter blir robotarna enkla att använda och lätta att underhålla vilket verkligen främjar användningen av dem.

Maskinens huvudfunktionsgrupper

  1. Produktens inmatningstransportör: Ett servostyrt transportband transporterar produkter med slumpmässiga mellanrum på ytan.
  2. Produktidentifiering och registrering: En visionskamera och en pulsgivare registrerar produkternas positioner och lagrar värdena dynamiskt i en FIFO-databuffert innan de skickas till roboten.
  3. Transportör för kartonginmatning: Två servostyrda, laterala kedjor som har försetts med indexeringshakar som griper tag i kartongens fram- och baksida.  
  4.  Kartongidentifiering och registrering: En pulsgivare och en registreringscell registrerar positionen för tomma fack i kartongen och lagrar värdena dynamiskt i en FIFO-databuffert innan de skickas till roboten.
  5. Robotstyrt överföringssystem: Delta-3-roboten plockar upp produkter i rörelse och placerar dem i behållare i rörelse.

Ditt automationskrav - vår kompletta lösning

Vi kan leverera alla automationsprodukter till etikettapplikatorer för värmekrymphylsor, inklusive logik och rörelse- eller hybridstyrenhet.

Vi kan även tillhandahålla alla motorer, drivningar, positionssensorer, säkerhetsenheter, temperatursensorer och andra panelkomponenter. Allt är enkelt att integrera och bär det välkända Omron-varumärket som innebär kvalitet och tillförlitlighet.

Snabb identifiering och tillförlitlig kontroll

Genom att använda FQ-M-visionssystemet via EtherCAT kan du samtidigt spåra produktens position på transportören, identifiera positioneringsvinkeln i förhållande till transportriktningen och sortera produkten efter mönster, färg eller yta

Omrons visionssystem har stöd för de flesta applikationer med hög hastighet, slumpmässig produktidentifiering och placering som krävs i många applikationer för plockning och placering.

Automatisk formatväxling

Med en inbyggd kinematisk algoritm, rörelsekommando och logikinstruktion kan växlingar göras helt och hållet inom programmet i NJ-styrenheten.

Genom kommunikation via EtherNet/IP med Omron FQ-M-visionssystemet sparas inställningarna för varje produkt- och staplingskonfiguration i NJ-styrenhetens minne så att operatörer snabbt kan hämta rätt inställningar under växlingar.

Robotstyrning av typen "gör det själv" med ett IEC-kompatibelt system för automationsstyrning

Med Sysmac-plattformen levererar Omron en komplett, IEC-kompatibel robotutvecklingssats som ger möjlighet att programmera Delta-3-roboten på samma enkla sätt som för alla andra servostyrda system. Med Sysmac Studio kan du aktivera kinematikomvandling med en enkel instruktion och sedan bara återanvända en välbekant uppsättning rörelseinstruktioner för att programmera Delta-3-roboten.

Genom att helt enkelt programmera rörelsebanan för verktygets mittpunkt (TCP) i ett kartesiskt koordinatsystem omvandlar NJ-styrenheten automatiskt varje punkt (x, y, z) i banans interpolation till tre vinkelpositioner (θ1, θ2, θ3). Varje tidscykel vidarebefordras sedan vinkelpositionerna som börvärden till de tre servoenheterna som styr motorerna hos varje arm.

Fler automationslösningar