Brickförseglare med gripararm för bricktransport | OMRON, Sverige

Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Brickförseglare med gripararm för bricktransport

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Brickförseglare med gripararm för bricktransport

Maskinbeskrivning

Brickförseglare lägger på en överdragsfilm på en bricka. En integrerad del av maskinen – ofta en plockare – används för att lyfta av de tomma brickorna. När brickorna har fyllts med produkten förseglas de genom att filmen läggs på. Slutligen flyttas den förseglade brickan till nästa steg, troligtvis den sekundära paketeringen.

Gripararm för bricktransport

I den nya generationens brickförseglare utförs paketeringsprocessen ”i produktionslinjen” från start till avslutning. Transportsystemet flyttar brickorna på ett mycket försiktigt sätt, vilket lämpar sig för brickor som fyllts med vätska (halvflytande). Maskinen nedan har gripararmar på sidorna för transport av brickor in och ut ur förseglingsstationen.

Maskinens huvudfunktionsgrupper

  1. System för lindning/avlindning av förseglingsfilm: Förseglingsfilmen matas till förseglingsstationen med exakt längd och rätt spänning.
  2. System för inmatning av brickor: Matning och positionering av de fyllda brickorna.
  3. System för utmatning av brickor: Utmatning av förseglade brickor till den sekundära packningsstationen.
  4. Linjärt system för bricktransport: Servoremdriven linjär rörelse för jämn in- och utmatning av brickor till förseglingsstationen.
  5. Förseglingsstation: Huvudprocessen för försegling av överdragsfilmen på brickan.

Ditt automationskrav - vår kompletta lösning

Vi kan leverera alla automationsprodukter för brickförseglingsmaskiner, inklusive logik och rörelse- eller hybridstyrenhet.

Vi kan även tillhandahålla alla motorer, drivningar, positionssensorer, säkerhetsenheter, temperatursensorer och andra panelkomponenter. Allt är enkelt att integrera och bär det berömda Omron-varumärket som innebär kvalitet och tillförlitlighet.

A: Optimal temperaturstyrning för försegling

Temperaturstyrning under försegling är mycket viktig. Vid varje försegling faller pressformens temperatur och snabb återhämtning är mycket viktig för att uppnå hög genomströmning. Omrons unika 2-PID-styrning med inbyggd automatisk inställning optimerar systemet för snabb störningsrespons, vilket är perfekt för applikationer som försegling. Ytterligare en fördel är den snabba starten som ger perfekta förseglingar från den allra första brickan.

B: Programmerbar säkerhet

Utan att göra avkall på maskinens prestanda levererar Omron flexibel och oberoende funktionssäkerhet. NE1A-systemet åstadkommer detta både modulärt och flexibelt. Säkerhetsslavar kan läggas till, även till andra maskiner i produktionslinjen, och sedan integreras med en enda fältbuss i säkerhetsstyrenheten.

C: En sensor för alla bricktyper

E32/E3X-fiber och förstärkare kan detektera alla bricktyper med en modell. Låt en uppsättning sköta inlärning för varje ny bricka och återanvänd parametrarna i den andra. Distribution av parametrarna kan göras med hjälp av maskinstyrenheten eller HMI via den anslutna fältbussen.

D: Servosystem med smidig drift

Lyftsystemet i förseglingsstationen kan drivas på flera sätt. Fördelen med en servodriven lyft är mindre vibrationer och buller, vilket möjliggör användning av maskiner på okonventionella sätt, till exempel upphöjning ovanför fabriksgolvet. Ett servosystem är även lätt att modifiera under drift.

Fler automationslösningar