Brickförseglare med indexerande flight bar-system | OMRON, Sverige

Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Brickförseglare med indexerande flight bar-system

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Brickförseglare med indexerande flight bar-system

Maskinbeskrivning

Tomma brickor matas på av en brickplockare i inmatningslinjen och transporterade till förseglingsstationen. Förseglingsfunktionen består i fastsvetsning av termoplastfilm i brickans kanter och proceduren sker i vakuum eller en atmosfär av neutral gas. Före varje försegling rullas en ny film ut, placeras över brickorna, svetsas fast på brickornas kanter och rullas upp igen på en kasseringsrulle.

Flight bar-system

Brickorna flyttas längs maskinens fulla längd med hjälp av ett transportsystem försett med en rad tvärgående påskjutande lister (flight bar) monterade med jämna avstånd mellan två laterala drivande kedjor.

Maskinens huvudfunktionsgrupper

  1. Kedjedriven indexerare: Enkelt transportband bestående av en rad tvärgående lister (flight bar) med två laterala drivande kedjor.
  2. Förseglingsstation: Övre kopplingskåpa innehållande 4 svetshuvuden, nedre tank och bryggande plattor.
  3. Lyftsystem: Den nedre formen kan flyttas uppåt med hjälp av ett pneumatiskt system.
  4. Filmmatning: Ett reglerarmssystem kontrollerar och säkerställer filmspänningen. En servodriven klämrulle driver filmen.
  5. Återspolare för filmavfall: Skelettet av förslutningsmaterial rullas upp igen på en servodriven spindel.

Ditt automationskrav - vår kompletta lösning

Vi kan leverera alla automationsprodukter för TFFS-maskiner, inklusive logik och rörelse- eller hybridstyrenhet.

Vi kan även tillhandahålla alla motorer, drivningar, positionssensorer, säkerhetsenheter, temperatursensorer och andra panelkomponenter. Allt är enkelt att integrera och bär det berömda Omron-varumärket som innebär kvalitet och tillförlitlighet.

Enkel axelpositionering

Ett positionsstyrningskort (CJ1W-NC[]81) används för att ansluta och styra alla maskinens enheter med en inbyggd EtherCAT som rörelsebuss. Ingen komplex kabeldragning och individuell parametrisering krävs. All information finns tillgänglig genom en åtkomstpunkt, ett program.

S-curve speed profile

The servo-drives (R88D-KN[]-ECT) speed profile can be programmed in the PLC with a standard PLCopen FB library in order to adapt, for example, the acceleration and deceleration of the push-bar according to the contents of the tray, in particular to avoid liquids slopping onto the seal area.

Hastighetsprofil enligt S-kurva

En 4-slingors temperaturstyrenhet (CJ1W-TC002) reglerar individuellt temperaturen för de 4 värmeplattorna. 2-PID-styrningen och den automatiska inställningsfunktionen tillåter varje temperaturstyrslinga att ge svar med minimal översläng vid start samt svara bra på störningar under produktion.

Resultatet är en perfekt försegling från första brickan, med en easy peel-film som är lätt att dra av.

Rätt sensor för rätt funktion

Omrons breda utbud av sensorer gör det möjligt att detektera transparenta brickor (E3X-SD), indexera flight bar-position (HL-5000 / E3ZM) och känna av reglerarmens ytterlägen (E3F2).

Relaterat till den här lösningen

Fler automationslösningar