Lindare för vertikalt flöde | OMRON, Sverige

Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Lindare för vertikalt flöde

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Lindare för vertikalt flöde

Förseglingsback med intermittent rörelse (servobaserad)

Den här bilden visar den vertikala fyllnings- och förseglingsmaskinen för paketering av produkter i påsar. Påsmaterialet kommer från en plastfilmsspole som först lindas av och sedan formas till ett rör av en mekanisk gjutkärna.

Huvudfunktion

Samtidigt förseglas röret vertikalt. Matarens rörelse är intermittent och matarlängden motsvarar påslängden. När påsen har matats igenom förseglas den horisontellt så att den kan fyllas med produkten. Därefter startas processen på nytt genom matning av en ny påse.

  1. Matare: En påsfolie matas via analog styrning till påfyllningsstationen. Styrningen av foliesträckning uppnås med hjälp av ett reglerarmssystem och en omvandlare.
  2. Registrerare: Eftersom foliematningen utsätts för glidning övervakas foliens exakta läge kontinuerligt med hjälp av en läsare för registreringsmärken.
  3. Drivning: Två sidovakuumremmar som styrs av två servomotorer drar filmen genom formningsområdet.
  4. Formare och sidoförseglare: En formkrage används för att forma filmen till en påse och längden förseglas av den längsgående förseglingsenheten.
  5. Bottenförseglare och fyllare: När påsens botten har förseglats fylls påsen med produkten i fyllningsstationen.
  6. Toppförseglare: När påsen har förflyttats nedåt med en längd stänger en tvärgående förseglingsenhet påsen och en skärmaskin separerar den paketerade produkten från påsfolien.

Automationsarkitektur

Enkel PLC‐baserad rörelsestyrning

Den här lösningen är den perfekta anpassningen för lindare för vertikalt flöde med intermittent, servodriven förslutningsback. Eftersom ingen axelsynkronisering krävs kan maskinsekvenserna (linda av, markeringsregistrera, forma, fyll och försegla) programmeras i CJ2‐seriens PLC tack vare de avancerade funktionsblocken i CX‐One-biblioteket (PLC/HMI/drivningsprogrammiljö).

Enkel positioneringsstyrning med pulstågsutgång (PTO)

I den här konfigurationen används bara en av CJ2‐seriens pulsutgångsenheter (CJ2M‐MD212) med två pulstågsutgångar för att styra tre servomoduler. Den första utgången används för att styra förseglingssystemets unika servomodul. Den andra utgången används för att via kopplingsblock styra två av G5‐seriens servomoduler som styr foliens vakuumdrivrem.

Kostnadseffektiv kedjekopplingsmetod med PTO-signalomvandling

Användningen av kopplingsblock ger möjlighet att kasta om PTO-signalen från en servomodul jämfört med den andra. Den här ledningsdragningsmetoden gör att en servomotor roterar medurs medan den andra roterar moturs i perfekt synkronisering. Den här konfigurationen medger att de två servomodulerna körs synkroniserade utan behov av en avancerad rörelsestyrenhet.

Specialanpassad interrupt-matningsstyrning

Foliens/påsens positionering före försegling uppnås med ett enkelt funktionsblock för interrupt-matning som bearbetar detekteringen av registreringsmärken (E3U‐GL) via en interrupt-ingång. Den används som utlösare vid hastighetsstyrning för att växla till positionsstyrning och sedan flytta en angiven mängd som motsvarar en påslängd innan hastigheten minskar och rörelse stoppas. Den här arkitekturen håller lösningen kostnadseffektiv, fri från pneumatiska system och verkligt tillförlitlig vad gäller de prestanda som krävs.

Relaterat till den här lösningen

Fler automationslösningar