Igenkänning av former | Omron, Sverige

Login

Please use more than 6 characters. Forgot your password? Click here to reset.

Change password

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Igenkänning av former

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Igenkänning av former

Snabbare och mer exakta bearbetningsmetoder och teknik

Konsumenternas förväntningar gällande information om livsmedelsprodukter, läkemedel och andra produkter än livsmedel är höga. Nya krav i lagstiftningen innebär att producenter har ett växande behov av inspektionslösningar som kontrollerar om den här informationen har placerats på rätt sätt.

Nyckel till en snabbare och mer exakt optisk inspektion ligger i identifiering och spårning av önskade bildobjekt. Med nya algoritmer för bildbehandling (t.ex. edge-based sparse-funktioner, variation absorbing-mallar osv.) och ultrasnabb, parallell hårdvaruarkitektur kan det nya FH-systemet för optisk inspektion från Omron uppnå detekteringshastigheter som är över 10x snabbare än konventionella inspektionssystem. Jämfört med tidigare algoritmer kan det till och med uppnå 100x snabbare hastigheter och samtidigt förbättra detekteringskvaliteten.

Hämta dokumentet

  • download

    Fast pattern matching Teknisk dokumentation

    en PDF 400 KB
    o

    Please or register to view this content

Mer teknisk dokumentation

eu collage whitepapers 420x170 v2 sol

Teknisk dokumentation och artiklar om teknik

Djupgående kunskaper om paketering – allt fullt tillgängligt. Under de senaste 20 åren har vi byggt upp en omfattande kunskapsbas om många olika ämnen som relaterar till paketering, från avancerad robotteknik och säkerhet till temperaturreglering och kavlitetssäkring av flerstegsprocesser.

Read more