Virtuellt privat nätverk | OMRON, Sverige

Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Virtuellt privat nätverk

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Virtuellt privat nätverk

Säker fjärråtkomst till maskiner genom VPN.

Vid användning av fjärråtkomst via VPN-anslutningar finns det stora fördelar för både maskinkonstruktören och slutanvändaren. Maskinkonstruktören kan snabbt diagnostisera problem med maskinen, till och med innan de inträffar. Han eller hon kan informera slutanvändaren om att vidta förebyggande åtgärder i tid eller be om hjälp med att lösa problemet på distans. Även slutanvändaren drar nytta av fjärråtkomst, eftersom maskinen är lätt att komma åt och kan lämna realtidsinformation om produktionen.

Tack vare det sätt på vilket virtuella privata nätverk fungerar kan alla IP-kommunikationstyper användas. Det går till och med att kommunicera med de enheter som inte har en Ethernet-anslutning, t.ex. seriella enheter, genom att konvertera från IP- till seriell kommunikation. Det finns nästan ingen begränsning för kommunikationstyp. Möjligheterna är gränslösa. Fjärråtkomst till en maskin är detsamma som att man står bredvid den, men fortfarande befinner sig på distans.

Hämta vår tekniska dokumentation om VPN

Mer teknisk dokumentation

eu collage whitepapers 420x170 v2 sol

Teknisk dokumentation och artiklar om teknik

Djupgående kunskaper om paketering – allt fullt tillgängligt. Under de senaste 20 åren har vi byggt upp en omfattande kunskapsbas om många olika ämnen som relaterar till paketering, från avancerad robotteknik och säkerhet till temperaturreglering och kavlitetssäkring av flerstegsprocesser.

Read more