Omronprinciperna

Omronprinciperna representerar våra oföränderliga, orubbliga värderingar.

Omronprinciperna ärhörnstenen för våra beslut och åtgärder. De binder oss samman och är den drivande kraften bakom Omrons tillväxt.

Omron Principles

Vår mission sammanfattar innebörden av "En verksamhet bör skapa värde för samhället genom sin huvudnäring" som tagits från vår grundare Kazuma Tateishis uttalande: "Ett företag har högst värde när det bidrar till samhället istället för att bara sträva efter att gå med vinst".

Vi arbetar för att skapa ett samhälle där alla människor får leva ett mer komfortabelt liv.

Våra värderingar är den verksamhetsfilosofi som vägleder och driver oss framåt i vårt dagliga arbete. Vi följer våra värderingar för att uppnå vår mission.