Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to SISTEMA-bibliotek

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

SISTEMA-bibliotek

Omron tillhandahåller tillförlitliga data för skydd av styrkomponenter som ett SISTEMA-bibliotek och en parameterlista för att hjälpa kunderna med deras prestandanivåberäkningar.

Vad är SISTEMA?

SISTEMA är ett programverktyg som används till att beräkna prestandanivåer för implementering enligt EN ISO 13849-1. SISTEMA, som tillhandahålls av IFA, är ett kostnadsfritt program och värdesätts högt av branschen.

Du kan hämta SISTEMA-programmet och dess instruktionsbok via följande länk.

Hämta SITEMA-programmet

Du kan hämta SISTEMA-programmet och dess instruktionsbok via följande länk.


Globalt SISTEMA-bibliotek

Du kan hämta de senaste SISTEMA-biblioteken via följande länk.

Hämta SISTEMA-bibliotek