Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Produktlösningar

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Produktlösningar

Vi har kombinerat våra nyaste produkter på sätt som bättre motsvarar dina behov. Våra produkter utgör nya lösningar på krävande automationsuppgifter och vi delar dem med dig under vår satsning på att främja maskinutveckling och en högre prestandanivå.

Låt vår erfarenhet och framgång hjälpa dig att hitta rätt lösning för dina automationsbehov.

smarter maintenance next bboard sol

Smart Maintenance

Maintenance is a vital to assuring 24/7 operations. Even the failure of a single component can have a massive impact on operations, while energy and maintenance expenses are a major part of the lifecycle costs of automatic machines

Read more
microhawk product bboard sol

MicroHAWK takes code reading to the next level

Design your next-level solution for traceability, quality control or vision inspection with a technology that combines advanced optics with monochrome and color image sensors of up to a 5MP resolution and a variety of fixed-focus and autofocus lens options.

Read more
ld250 arm moma background fcard prod

Omron Mobile Manipulator Solution

Combining a collaborative robot and a mobile robot, the Mobile Manipulator hybrid concept, or MoMa, is a new breed of robot with all the benefits and none of the limitations of these technologies.

Read more
jonas redmann fcard logo

Battery assembly and check in 70 seconds with Omron robotics

The European medical technology market is estimated to make up 29% of the world market, as the second largest medical technology market after the US with approximately 43%. In Germany, the industrial health industry has been growing continuously and faster than the German economy since 2009. This includes, for example, the production, distribution and wholesale of medicines and medical technology.

Read more
5star flowrapper e5d fcard prod

Perfect Sealing with AI

Boost the speed, change the film, control the temperature, cut the scrap and extend your product's lifetime with our Perfect Sealing Solution!

Read more
Omron PackXpert: complete packaging solution
 • Omron PackXpert: complete packaging solution

  Omron PackXpert: complete packaging solution

  A complete single source integrated solution: robot, vision, motion, design & control. Manage your packaging line on your own with an intuitive, graphical interface. PackXpert Solution brings together our complete line of robotic automation products into a single, fully integrated packaging system. From design to implementation to product changeovers, with PackXpert, you’ll save time, lower costs and reduce the complexity of your packaging line.

  01:21

Hantera din förpackningslinje själv med ett intuitivt grafiskt gränssnitt.

PackXpert-lösningen sammanför vårt hela vårt sortiment med robotiserade automationsprodukter i ett enda, helt integrerat förpackningssystem. Med PackXpert sparar du tid, sänker kostnader och förenklar förpackningslinjen, från utformning till implementering till produktomställningar.

Read more
Anyfeeder solution: complete flexible feeding system
 • Anyfeeder solution: complete flexible feeding system

  Anyfeeder solution: complete flexible feeding system

  Omron's AnyFeeder Solution combines vision and robotics with our powerful ACE Sight software to deliver a complete system for flexible bulk part feeding. It's a single solution to manage a vast range of part types, and give you the power to make frequent and easy product changeovers.

  01:27

AnyFeeder Solution: komplett flexibelt matningssystem

AnyFeeder Solution kombinerar vision- och robotteknik med vår kraftfulla ACE Sight-programvara för att åstadkomma ett komplett system för flexibel matning av bulkvaror. Detta ger en enda lösning för att hantera ett brett spektrum av varor, och ger dig möjlighet att hantera frekventa och enkla produktomställningar.

Read more
eu vibration image1 prod

Vibrationsdämpning

Hanteras vätskor i höga hastigheter? Behövs dämpning av vibrationer i servo applikationer? Se hur Sysmac NJ-maskinstyrsystemet fungerar.

Read more
420x300 cartesian-motion-key-02 prod

Kartesisk robotlösning

När fler och fler konsumentvaror produceras kan användning av en kartesisk XYZ-R-robot hjälpa din verksamhet att klara av den ökade efterfrågan.

Read more
fh track trace prod

En helt integrerad lösning för spårbarhet

Vårt visionsystem FH har tillsammans med vårt databaspaket alla komponenter som krävs för en programmerbar och flexibel lösning för spårbarhet i produktionen. I lösningen ingår ett helt integrerat visuellt gränssnitt som ger detaljerad diagnostik, användarinformation och direkt databaskommunikation så att all mätdata säkerhetskopieras.

Read more
eu cj2 bundle cover image 420x275 v3 prod

EtherNet/IP machine solution

Att konfigurera en modern maskin är ingen enkel uppgift. Medan kraven på prestanda, tillförlitlighet och anslutningsmöjligheter ökar, gör ju även komplexiteten det. Standarder bidrar till att lösa dessa frågor och Ethernet/IP är ett av alternativen för maskinbyggare och slutanvändare.

Read more
safetyution 420x300 sol

Säkerhetslösningar – för materialhantering

För varje år produceras allt fler konsumtionsvaror. Materialhanteringsutrustning, som palleteringsmaskiner, befriar produktionspersonal från repetitivt, tungt manuellt arbete. Att skydda personalen är en viktig uppgift. Våra säkerhetslösningar hjälper inte bara till att uppfylla alla säkerhetsstandarder – de förbättrar också utrustningens totala effektivitet (TAK eller OEE).

Read more