Produktlösningar

Vi har kombinerat våra nyaste produkter på sätt som bättre motsvarar dina behov. Våra produkter utgör nya lösningar på krävande automationsuppgifter och vi delar dem med dig under vår satsning på att främja maskinutveckling och en högre prestandanivå.

Låt vår erfarenhet och framgång hjälpa dig att hitta rätt lösning för dina automationsbehov.

EU_Vibration_image1.jpg

Vibrationsdämpning

Hanteras vätskor i höga hastigheter? Behövs dämpning av vibrationer i servo applikationer? Se hur Sysmac NJ-maskinstyrsystemet fungerar.

läs mer
Tool_free.jpg

Enkel och smidig anslutning

Förenkla kopplingen av apparatskåp! Vår patenterade Push-In Plus-teknik ger dig tillförlitlig montering med minsta möjliga ansträngning.

läs mer
420X300_Cartesian-Motion-Key-02.jpg

Kartesisk robotlösning

När fler och fler konsumentvaror produceras kan användning av en kartesisk XYZ-R-robot hjälpa din verksamhet att klara av den ökade efterfrågan.

läs mer
FH Track & Trace.jpg

En helt integrerad lösning för spårbarhet

Vårt visionsystem FH har tillsammans med vårt databaspaket alla komponenter som krävs för en programmerbar och flexibel lösning för spårbarhet i produktionen. I lösningen ingår ett helt integrerat visuellt gränssnitt som ger detaljerad diagnostik, användarinformation och direkt databaskommunikation så att all mätdata säkerhetskopieras.

läs mer
EU_Cj2_bundle_cover_image_420x275_v3.jpg

EtherNet/IP machine solution

Att konfigurera en modern maskin är ingen enkel uppgift. Medan kraven på prestanda, tillförlitlighet och anslutningsmöjligheter ökar, gör ju även komplexiteten det. Standarder bidrar till att lösa dessa frågor och Ethernet/IP är ett av alternativen för maskinbyggare och slutanvändare.

läs mer
safety_solution_420x300.jpg

Säkerhetslösningar – för materialhantering

För varje år produceras allt fler konsumtionsvaror. Materialhanteringsutrustning, som palleteringsmaskiner, befriar produktionspersonal från repetitivt, tungt manuellt arbete. Att skydda personalen är en viktig uppgift. Våra säkerhetslösningar hjälper inte bara till att uppfylla alla säkerhetsstandarder – de förbättrar också utrustningens totala effektivitet (TAK eller OEE).

läs mer