Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Robotsäkerhetsdag med fokus på kollaborativa lösningar samt Robotlyftet!

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Evenemang

Robotsäkerhetsdag med fokus på kollaborativa lösningar samt Robotlyftet!

Datum
Lediga platser 25

Användning av ”kollaborativa” robotar har börjat explodera men namnet kollaborativa robotar gör inte dessa säkra. Att installera en robot som ska arbeta tillsammans med människor kräver noga dokumentation och säkerhetsarbete innan man kan CE-märka sin lösning. Det finns olika standarder som hjälper er att göra en kollaborativ lösning. Viktigt att det är lösningen som ska vara kollaborativ, inte bara roboten. Under dagen kommer vi även presentera olika lösningar samt hur man dokumeterar dessa på bästa sätt när det gäller säkerhet.

Under seminaret kommer vi gå igenom grunderna inom

  • CE-märkning
  • Riskbedömning enligt EN ISO 12000 - Allmänna konstruktionsprinciper- Riskbedömning och riskreducering
  • Riskreducering med EN ISO 13849-1 – Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem
  • Robotsäkerhet enligt SS-EN ISO 10218-1 - Säkerhetskrav för industrirobotar
  • Robotsäkerhet enligt SS-EN ISO 10218-2 - Robotsystem och integration
  • ISO/TS 15066 - Samverkande robotar

Robotlyftet är ett initiativ från Regeringen att öka robotiseringen och automatiseringen. Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Robotlyftets satsning omfattar 100 miljoner kronor fram till och med 2021 och består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd till företag, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk. Ökad kunskap genom utbildningsinsatser, tillsammans med ekonomiskt stöd möjliggör för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Robotlyftets erbjudanden

Förutsättningsstudie – En produktionscoach besöker kostnadsfritt ert företag för att tillsammans med er och i samråd med extern automationsexpert göra en kartläggning och analys av er nuvarande produktionsprocess och affärsmodell. Kartläggningen ligger till grund för en ansökan om en Automationscheck.

Automationscheck – ansök om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering

Vi går igenom vilka regler och förutsättningar som gäller inom robotlyftet.

Agenda:

09:00 - 09:30
CE märkning maskiner, standarder, riskbedömningar och direktiv
09:30 - 10:00
Standarder för och säkerhetsrelaterade delar av styrsystem SS-EN ISO 13849-1
10:00 - 10:15
Kaffe fika
10:15 - 10:45
Robotstandarder mot kollaborativa lösningar med robot
10:45 - 11:00
Robotlyftet initiativ från Regeringen, hur fungerar detta och vem kan söka pengar?
11:00 - 12:00
Kollaborativ robotlösningar med funktionell säkerhet. Presentation av olika lösningar och säkerhetsnivåer

Tiderna är preliminära och kan ändras lite.