Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Succe för robotsäkerhetsdagar för kollaborativa lösningar!

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Succe för robotsäkerhetsdagar för kollaborativa lösningar!

Vi genomfört två dagar med fokus på kollaborativa lösningar med inriktning på mobila och kollaborativa robotar.

Bägge dagarna var fullbokade med både kända och helt nya kunder som har hittat oss vilket är fantastiskt kul. Det är även inbokade två seminarier i Stockholm som även dessa är fullbokade.

Syftet med dagen var att ge ökad kunskap inom säkerhet runt kollaborativa lösningar. Vi vill inte att våra robotar ska installeras på ett felaktigt sätt så vi vill med detta event hjälpa våra kunder att lyckas med sina projekt och skapa en säker applikation.

Forskning visar att investera i robotar minskar antalet arbetsolyckor på arbetsplatserna men det kräver att man installerar dem på rätt sätt med allt vad det innebär. Mellan 2011 och 2017 har 614 personer dött av truckar och mer är 7000 skador har uppstått enligt rapport från Bureau of Labor Services.

Många är osäkra vad det innebär att investera i en robot och vad man ska tänka på. Mobila robotar samt kollaborativa robotar skapar helt nya möjligheter för applikationer där människa och maskiner arbetar tillsammans. Vissa menar att robotar kommer att ersätta människor helt men forskning visar att det är precis tvärt om. Fler robotar skapar nya arbetstillfällen. Det som ändras är arbetsuppgifter, robotarna gör det som de är bra på tex kvalitetssäkring, flytta saker, montera osv medan människorna gör det som de är bra på. Först på agendan var det CE-märkning och vad som gäller när man bygger ihop robotar och maskiner. Blev många bra diskussioner om riskbedömningar och maskindirektivet.

Därefter gick det in på riskreducering medhjälp av EN ISO 13849-1 och Performance Level. Här gick vi igenom grunderna vad som ingår i en PL-nivå. Att förstå sambandet mellan riskbedömningar och sedan riskreducering är viktigt.

Sedan fokuserade vi på standarderna SS-EN ISO 10218-2 och ISO/TS 15066 - Samverkande robotar. Här handlade det om att det är viktigt att hela lösningen är kollaborativ och inte bara roboten. Vi visade exempel på olika lösningar med kollaborativa vertyg på roboten samt hur mobila robotens säkerhet fungerar. Därefter gjordes det en kort presentation av Robotlyftet och vilka möjligheter som finns att använda detta initiativ från regeringen.

På eftermiddagen var det demo av olika kollaborativa lösningar med både mobila robotar samt kollaborativa robotar med bla verktygsbyte och hur våra landmarks fungerar. Landmark funktionen är en funktion Omron har patent på och där vi skapar ett koordinatsystem som ändras automatiskt efter hur Landmarket är positionerat. Allt styrs via det smidiga integrerade vision systemet. Vi tackar alla som kom och deltog i att sprida positiv stämning och mängder av intressanta diskussioner.

Följ OMRON Industrial Automation på LinkedIn