Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Fokus på kundnöjdhet

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Fokus på kundnöjdhet

Kundenkäten visar god genomsnittlig kundnöjdhet, förbättringspunkter har identifierats

Omron erbjuder kunderna innovationsfrämjande automatiseringsteknik för tillverkningsindustrin samt kvalitetsprodukter och kundtjänst. Vi genomför regelbundna kundenkäter för att få mer kunskap om aktuell kundnöjdhet och se hur vi kan förbättra kundupplevelsen.

I slutet av 2017 genomfördes en stor enkät om kundnöjdhet bland Omron Europes kunder i 14 länder i EMEA-regionen. Ett onlineformulär skickades till ett stort antal kontakter, där de kunde ange hur nöjda de var med Omron och hur de betygsatte oss jämfört med andra tillverkare. De kunde också ange hur viktiga de olika aspekterna av Omrons tjänster var.

Här är en sammanfattning av enkätresultatet.

  • Vårt genomsnittliga kundnöjdhetsbetyg i enkäten är 8,4, högre än det genomsnittliga riktmärkesbetyget 8,1. De svarande angav även att vår nivå på teknisk support, kundtjänst och produktkvalitet var högre jämfört med andra tillverkare.
  • 85 % av de svarande höll med om påståendena att vi gör våra kunder nöjda genom att hålla våra löften, och 90 % angav att det var lätt att kontakta oss. Omron har även en stark image när det gäller att proaktivt lösa problem och bidra till samhället med nyskapande produkter.
  • 75 % av de svarande angav att de rekommenderade Omron. Förutom kvaliteten på våra produktlösningar var kunderna också nöjda med kvaliteten på vår tekniska support.

Om du vill ge oss feedback angående produktkvalitet, teknisk support eller kundtjänst ber vi dig kontakta oss.

Följ OMRON Industrial Automation på LinkedIn