Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Hur Omron stärker de nordiska företagens konkurrenskraft med innovativ robotteknik

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Hur Omron stärker de nordiska företagens konkurrenskraft med innovativ robotteknik

I de nordiska länderna finns det ett växande behov av industrirobotar som kan öka företagens konkurrenskraft. Detta ökar också behovet av anställda med robotkompetens. På Godalen skola för eftergymnasial utbildning i Stavanger hjälper robotar från Omron till att rusta den yngre generationen inför arbete med ny automatiseringsteknik.

Robotar flyttar in på fabrikerna i stor skala oavsett bransch, industri och landsgränser. Inte för att stjäla arbetstillfällen, utan för att göra den nordiska tillverkningen mer konkurrenskraftig.

Oavsett om det är kollaborativa robotar, mobila robotar eller traditionella industrirobotar ger robotar den flexibilitet och extra kapacitet som så många företag behöver – särskilt i en tid då det råder en utbredd brist på kvalificerad arbetskraft.

Detta ökar också behovet av människor med teknisk kompetens för att arbeta med robotteknik och annan automatiseringsteknik. Enligt arbetsgivar- och näringslivsorganisationen NHO saknar enbart den norska industrin 10 000 anställda med sådan kompetens.

Från Omrons sida vill vi stödja utbildningen av den unga generationen för att de ska kunna arbeta med modern automatiseringsteknik. Därför samarbetar vi till exempel med Godalen skola för eftergymnasial utbildning i Stavanger. Hit levererar Omron en rad robotar som ska användas i undervisningen i ett helt nytt ämne med fokus på programmering, automatisering och robotar.

Norska NRK Nyheter besökte nyligen Godalen för att få veta mer

Följ OMRON Industrial Automation på LinkedIn