Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Omron meddelar prisjustering
från den 2 maj 2022

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Omron meddelar om prisjustering från den 2 maj 2022

Trots de positiva tecken vi ser i Europa angående covid-19 och en sakta återhämtning i marknaden, inser vi att de globala leveranskedjorna fortfarande är mycket utmanade. Vi fortsätter att uppleva betydande problem med leveranser av vissa elektroniska komponenter och råvaror, likaså fortsätter vi att se ökade omkostnader för material och alla delar i försörjningskedjan från energi till logistik.

OMRON arbetar outtröttligt för att uppnå en större produktionskapacitet och effektivitet, parallellt med detta ett fortsatt nära samarbete med våra leverantörer för att säkra delar och material.

Vi gör allt vi kan för att mildra dessa kostnadsökningar, men dessa förbättringar kan inte helt kompensera för kostnadsökningen, därav tvingas vi tillämpa en prishöjning för hela vår produktportfölj.

Följ OMRON Industrial Automation på LinkedIn