Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Omron meddelar prisjustering från den 10 november 2021

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Omron meddelar prisjustering från den 10 november 2021

Omron kommer öka sina priser från den 10 november 2021.

På grund av COVID-19-pandemin och det exceptionella trycket som detta har orsakat på samhället och näringslivet har Omron upplevt kraftigt stigande råvarupriser, ökande transportkostnader och omvärldens stigande inflationsdynamik. Detta medför att Omron tvingas att höja sina priser som gör sig gällande from 10 November 2021

Följ OMRON Industrial Automation på LinkedIn