Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Omron meddelar prisjustering från den 1 januari 2024

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Omron meddelar prisjustering från den 1 januari 2024

OMRON återhämtar sig nu snabbt från den globala komponentbristen och över 80 % av OMRON lagerförda artiklar är numera tillgängliga med standardledtid och vår eftersläpning minskar snabbt. Beklagligtvis har vi fortfarande en situation av oöverträffade nivåer av inflation, stigande räntor och oförutsägbara globala energikostnader som fortsätter att lägga ett betydande kostnadstryck på våra driftskostnader och vår logistikkedja.

OMRON fortsätter att fokusera på alla aspekter av vår produktion samt logistikkedja för att uppnå större resistens och kostnadseffektivitet och är kontinuerligt i direkt kontakt med våra större leverantörer för att säkerställa högsta prioritet och fokus på våra kunders behov. Vi gör allt vi kan för att mildra kostnadsökningarna, men detta kontinuerliga arbete kan inte helt kompensera för de kostnadshöjande effekterna, därav måste vi tillämpa en prishöjning för hela vår produktportfölj.

Följ OMRON Industrial Automation på LinkedIn