Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Koncepttest

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Tjänsten Koncepttest hjälper dig att överblicka och lösa dina behov inom robotteknik eller industriell automation. Konfigurationen skiljer sig alltid mellan kunder eftersom alla har olika tillverkningsflöden, arbetsmaterial och driftsmiljöer. Därför är det viktigt och värdefullt att man utvärderar tillämpningskravens genomförbarhet med tjänsten Koncepttest.

  • En riskfri investering

    Applikationen testas innan den implementeras i produktionsmiljön. Testerna utförs av tekniker som verkar inom sina expertområde, och produktlösningar kan identifieras före produktinvesteringen

  • Stor kunskap och expertis inom högteknologiska lösningar

    Forskningen utformas utifrån en uppsättning fördefinierade nyckeltal. Till exempel hur många arbetsstycken som ska hanteras per minut, vilka egenskaper arbetsstyckena har och så vidare. Detta ingår vanligtvis i en mer omfattande tillverkningsprocess

  • Värdefull kunskapsöverföring

    Efter ett koncepttest får du information om studien tillsammans med alla relevanta dokument och videor. Med hjälp av dem avgör du enkelt om du vill gå vidare och implementera projektet

Kontakta oss för mer information

Var äger koncepttestet rum?

OMRONs laboratorier för koncepttest finns i hela Europa. De erbjuder kunder hjälp med automation på deras eget språk och demonstrerar robotceller med ytterst praktiska tillämpningar inom automation. Dessa laboratorier för koncepttest får stöd av automationsteknikcenter i Barcelona och Argonay som huvudsakligen arbetar med behoven hos internationella integratörer och partner.

Laboratorier för koncepttest

Nu kan du skaffa dig praktisk erfarenhet av automationsteknik och implementera förbättringar genom samarbeten. I våra åtta laboratorier för koncepttest utspridda över Europa finns exempelsystem med en fullt automatiserad miljö, inklusive mobil intralogistik. Hitta ditt närmaste laboratorium på kartan.

Automationsteknikcenter i Europa

Här erbjuder OMRON Innovation Labs kunder hjälp med automation på deras eget språk och demonstrerar robotceller med ytterst praktiska tillämpningar inom automation. Våra europeiska automationsteknikcenter är större och mer forskningsorienterade. Där visar vi upp mer avancerade lösningar som tillgodoser behoven hos internationella integratörer och partner. Dessa automationsteknikcenter samarbetar med OMRONs automationsteknikcenter i Japan, Asien-Stillahavsregionen, Kina, Korea och Amerika och utforskar hur man kan använda nya tekniker som CNC, AI, mobil robotintegrering med fabriker och IoT för industrier.

Virtuell rundtur på ett laboratorium för koncepttest

Nu behöver man inte längre besöka våra laboratorier för koncepttest fysiskt. Vi organiserar en virtuell upplevelse av ett av våra laboratorier och bjuder in dig till ett besök på distans. Under rundturen får du ta del av en genuin upplevelse, se vår automationsutrustning och träffa branschexperterna som levererar tjänsten till dig.

Kontakta oss för mer information

Tjänster och support

engineer robot programming fcard prod

Robotic Services

Up-time is a critical factor for integrated robotic solutions. Our team of robotic service specialists are dedicated to make sure that you can keep your installation healthy through the whole service life.

Read more