Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Utbildning | Uppgradera dina färdigheter inom industriell automation

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Öka din kunskap för att uppfylla kraven i din bransch

Oavsett om du behöver utöka dina färdigheter inom områdena automation, säkerhet, robotar eller vision erbjuder vi samma läranderesultat på distans, på ett av våra utbildningscenter (tcm:466-91263) och på plats hos kunden. Som stöd för din utbildning underlättas onlinekurserna av vår e-lärandeplattform. Våra utbildningstjänster är indelade i kategorier efter programvara och produktgrupper, samt efter typen av leverans.

elearning banners fcard en misc

Onlinekurser

Lär dig om fabriksautomation, avkänning, säkerhet, vision, robotar eller panelkomponenter online. Kurserna är tillgängliga när som helst, var som helst.

Read more
service support training 2 fcard misc

Fjärrutbildning

Våra utbildningskurser är tillgängliga som fjärrkurser som levereras till dig hemma, på kontoret eller på fabriken.

Read more
service support training 1 fcard misc

Utbildning på plats

Våra systemingenjörer på fältet (FAE) och utbildare är vana vid att tillhandahålla programtjänster och utbildning på plats.

Read more

Våra tillgängliga kurser

Utbildningstyp:
Utbildningstyp:

TC01: Introduktion till PLC-enheter

Den här kursen är avsedd som en introduktion till PLC-enheter för tekniker. Den innehåller information om hur man använder alla funktioner i CX-Programmer samt en introduktion till grundläggande maskinvara och programmeringstekniker för PLC-enheter. Den är framförallt praktisk med hjälp av särskild utbildningsutrustning där våra CJ1-PLC-enheter används.

Utbildningstyp:

Classroom
On-site
Remote
AUTOMATION
På begäran 4 700 kr Fjärr

TC084 - Functional Safety Training

Communication of the legal basis and supporting harmonized standards in the field of machine safety

Utbildningstyp:

Classroom
On-site
Remote
SÄKERHET
4 700 kr Anmäl dig här

TC101 - Anpassad, en-till-en

Detta är en anpassad utbildning för en deltagare utformad för att tillgodose dina specifika behov. Vi kommer att utveckla kursen baserat på dina specifika krav.

Utbildningstyp:

Classroom
On-site
Remote
KUNDANPASSADE KURSER
11 700 kr Anmäl dig här

TC102 - Anpassad, en-till-många

Detta är en anpassad utbildning för upp till 8 deltagare utformad för att tillgodose era specifika behov. Vi kommer att utveckla kursen baserat på era specifika krav.

Utbildningstyp:

Classroom
On-site
Remote
KUNDANPASSADE KURSER
11 700 kr Anmäl dig här

TC103 - Anpassad på plats

Detta är en anpassad utbildning för att tillgodose dina specifika behov. Vi utvecklar kursen baserat på dina specifika krav. Som förberedelse kan vi besöka din webbplats och diskutera dina exakta behov.

Utbildningstyp:

Classroom
On-site
Remote
KUNDANPASSADE KURSER
17 600 kr Anmäl dig här

TC116 - Safety in Collaborative Applications

Communication of the legal basis and supporting harmonized standards in the field of machine safety in collaborative applications

Utbildningstyp:

Classroom
On-site
Remote
SÄKERHET
4 700 kr Anmäl dig här

TC25: Introduktion till drivenheter med variabel hastighet

Kursen är praktisk och alla kursdeltagare har tillgång till varsin omvandlarenhet för utbildningssyfte. Kursen börjar med att kursledaren förklarar i icke-matematiska termer hur en växelströmselmotor fungerar och varför hastigheten ändras när man ändrar frekvensen. Efter kursen bör kursdeltagarna förstå hur drivenheter med variabel hastighet fungerar och hur de ska användas.

Utbildningstyp:

Classroom
On-site
Remote
AUTOMATION
4 700 kr Anmäl dig här

TC51: Sysmac Studio BASIC

This course is designed to introduce engineers and technicians to Sysmac controllers.

Utbildningstyp:

Classroom
On-site
Remote
SYSMAC
18 - 19 okt 9 400 kr Registrera dig här
5 - 6 dec 9 400 kr Registrera dig här
30 - 31 jan 9 400 kr Registrera dig här
27 - 28 feb 9 400 kr Registrera dig här

TC53: Sysmac Safety

Sysmac Safety-kursen är en introduktion till OMRONs Sysmac Safety-plattform. Den är avsedd för tekniker och programvarutekniker som har använt OMRONs Sysmac Studio-programvaruplattform med tillhörande maskinvara.

Utbildningstyp:

Classroom
On-site
Remote
SYSMAC
På begäran 4 700 kr Registrera dig här

TC54 - Sysmac Motion Control

This course is designed to introduce engineers and technicians to the fundamentals of Sysmac motion.

Utbildningstyp:

Classroom
On-site
Remote
SYSMAC
På begäran 4 700 kr Registrera dig här

TC55 - Sysmac NA HMI

This course is designed to introduce engineers and technicians to the Sysmac HMI, the NA.

Utbildningstyp:

Classroom
On-site
Remote
SYSMAC
AUTOMATION
På begäran 4 700 kr Registrera dig här

TC51: Sysmac Studio BASIC

This course is designed to introduce engineers and technicians to Sysmac controllers.

Utbildningstyp:

Classroom
On-site
Remote
SYSMAC
18 - 19 okt 9 400 kr Registrera dig här
5 - 6 dec 9 400 kr Registrera dig här
30 - 31 jan 9 400 kr Registrera dig här
27 - 28 feb 9 400 kr Registrera dig här

TC53: Sysmac Safety

Sysmac Safety-kursen är en introduktion till OMRONs Sysmac Safety-plattform. Den är avsedd för tekniker och programvarutekniker som har använt OMRONs Sysmac Studio-programvaruplattform med tillhörande maskinvara.

Utbildningstyp:

Classroom
On-site
Remote
SYSMAC
På begäran 4 700 kr Registrera dig här

TC54 - Sysmac Motion Control

This course is designed to introduce engineers and technicians to the fundamentals of Sysmac motion.

Utbildningstyp:

Classroom
On-site
Remote
SYSMAC
På begäran 4 700 kr Registrera dig här

TC55 - Sysmac NA HMI

This course is designed to introduce engineers and technicians to the Sysmac HMI, the NA.

Utbildningstyp:

Classroom
On-site
Remote
SYSMAC
AUTOMATION
På begäran 4 700 kr Registrera dig här

TC01: Introduktion till PLC-enheter

Den här kursen är avsedd som en introduktion till PLC-enheter för tekniker. Den innehåller information om hur man använder alla funktioner i CX-Programmer samt en introduktion till grundläggande maskinvara och programmeringstekniker för PLC-enheter. Den är framförallt praktisk med hjälp av särskild utbildningsutrustning där våra CJ1-PLC-enheter används.

Utbildningstyp:

Classroom
On-site
Remote
AUTOMATION
På begäran 4 700 kr Fjärr

TC25: Introduktion till drivenheter med variabel hastighet

Kursen är praktisk och alla kursdeltagare har tillgång till varsin omvandlarenhet för utbildningssyfte. Kursen börjar med att kursledaren förklarar i icke-matematiska termer hur en växelströmselmotor fungerar och varför hastigheten ändras när man ändrar frekvensen. Efter kursen bör kursdeltagarna förstå hur drivenheter med variabel hastighet fungerar och hur de ska användas.

Utbildningstyp:

Classroom
On-site
Remote
AUTOMATION
4 700 kr Anmäl dig här

TC55 - Sysmac NA HMI

This course is designed to introduce engineers and technicians to the Sysmac HMI, the NA.

Utbildningstyp:

Classroom
On-site
Remote
SYSMAC
AUTOMATION
På begäran 4 700 kr Registrera dig här

TC084 - Functional Safety Training

Communication of the legal basis and supporting harmonized standards in the field of machine safety

Utbildningstyp:

Classroom
On-site
Remote
SÄKERHET
4 700 kr Anmäl dig här

TC116 - Safety in Collaborative Applications

Communication of the legal basis and supporting harmonized standards in the field of machine safety in collaborative applications

Utbildningstyp:

Classroom
On-site
Remote
SÄKERHET
4 700 kr Anmäl dig här

TC101 - Anpassad, en-till-en

Detta är en anpassad utbildning för en deltagare utformad för att tillgodose dina specifika behov. Vi kommer att utveckla kursen baserat på dina specifika krav.

Utbildningstyp:

Classroom
On-site
Remote
KUNDANPASSADE KURSER
11 700 kr Anmäl dig här

TC102 - Anpassad, en-till-många

Detta är en anpassad utbildning för upp till 8 deltagare utformad för att tillgodose era specifika behov. Vi kommer att utveckla kursen baserat på era specifika krav.

Utbildningstyp:

Classroom
On-site
Remote
KUNDANPASSADE KURSER
11 700 kr Anmäl dig här

TC103 - Anpassad på plats

Detta är en anpassad utbildning för att tillgodose dina specifika behov. Vi utvecklar kursen baserat på dina specifika krav. Som förberedelse kan vi besöka din webbplats och diskutera dina exakta behov.

Utbildningstyp:

Classroom
On-site
Remote
KUNDANPASSADE KURSER
17 600 kr Anmäl dig här