Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to TC25: Introduktion till drivenheter med variabel hastighet

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Utbildning

TC25 - Introduktion till drivenheter med variabel hastighet

Kursen är praktisk och alla kursdeltagare har tillgång till varsin omvandlarenhet för utbildningssyfte. Kursen börjar med att kursledaren förklarar i icke-matematiska termer hur en växelströmselmotor fungerar och varför hastigheten ändras när man ändrar frekvensen. Efter kursen bör kursdeltagarna förstå hur drivenheter med variabel hastighet fungerar och hur de ska användas.

Kursinformation:

  • Översikt över drivenheter och elmotorer med variabelt varvtal
  • Plats och installation.
  • Matningskabeldragning.
  • Styrkabeldragning.
  • Använda den digitala operatören.
  • Välja läge.
  • Parameterinställningar.
  • Felsökning.

Den här kursen är avsedd för underhållstekniker som inte har erfarenhet av omvandlarenheter och systembyggare som inte har använt eller styrt drivenheter med variabel hastighet.

When clicking on the button below, you will be redirected to the OMRON Learning and Knowledge portal. A separate user account is required.

Registrering