Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Mobil robot transporterar avfall på Kymmenedalens centralsjukhus i Finland

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Flexible Manufacturing
automation blog
Applications

Mobil robot transporterar avfall på Kymmenedalens centralsjukhus i Finland

Publicerat 8 mars 2021 i Flexible Manufacturing

Avfallstransport och logistikplanering kräver höga arbetsinsatser i sjukhusmiljöer, och avfallshanteringen är en fysisk uppgift som kräver mycket tid och personal.
Sydöstra Finlands universitet för tillämpad vetenskap – Xamk – har utvecklat en självgående lösning i samarbete med Kymmenedalens centralsjukhus och Laurea yrkeshögskola. I lösningen används en självgående mobil robot till att transportera allt småavfall som genereras på sjukhus.
  • 0:00 -   Självgående mobil robot i sjukhusmiljö – logistik för småavfall
En pilotstudie pågår för att testa systemet och alla funktioner med hjälp av en mobil OMRON LD-robot på plats i Kotka. Genom att delta i utvärderingen hoppas Kymmenedalens centralsjukhus kunna bli pionjärer inom produkt- och avfallslogistik.

Utvärdera effektiviteten för mobila robotar

I pilotstudien utvärderas hur lämpliga mobila robotar är för transportarbete, men också de tekniska lösningar som har utvecklats som del av projektet. Målet är att identifiera möjligheter att använda robotteknik i sjukhusmiljöer, samt att öka personalens kunskap om robotteknik och den tillhörande digitaliseringen.
Jonne Holmén, projektledare på Xamk-universitetet, berättar: ”Trots förseningar på grund av pandemin har vi lyckats utföra testcyklerna på ett säkert sätt och skaffat oss gedigna kunskaper om att använda robotar på sjukhus. Roboten navigerar längs rutter med hjälp av en programmerad golvkarta och laserskanning. Den beräknar en lämplig rutt, undviker hinder och kan se var den befinner under hela färden.”
I lösningen ingår att skicka fjärrkommandon till transportroboten, be den att hämta fulla avfallsbehållare och transportera dem till den centrala avfallsplatsen på sjukhuset. Det sitter en rulltransportör på den mobila roboten där lastning och avlastning sköts automatiskt. I transportsystemet ingår även rulltransportörer för upphämtning och distribution. När användarna ser att en papperskorg är full trycker de bara på en knapp så kommer roboten och tömmer.

Att göra skillnad

”Robotar minskar behovet av manuella avfallstransporter", säger Jonne Holmén. ”I framtiden kommer vi att kunna optimera avfallstransporterna så att de utförs när det är färre människor i rörelse. Enligt undersökningar ägnar sjukvårdspersonalen 30 % av sin arbetstid åt icke-vårdrelaterade uppgifter. Robotar kan användas för flera typer av transporter på ett sjukhus. Mobila robotar passar perfekt för rutinuppgifter som normalt kräver fysiska arbetsinsatser.”
Det nya logistiksystemet kan även skapa nya affärsmöjligheter för företag som robottillverkare och företag som tillhandahåller vårdtjänster, som sjukhus.
Det fullständiga projektet ”Small Waste Logistics in a Hospital Environment” drivs av Xamk-universitet och Laurea yrkeshögskola medverkar i implementationen. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Xamk-universitets samarbetspartner i pilotprojektet var teknikföretaget Dimalog Oy, som implementerade transportörlösningen.
Teemu Kytömäki på Dimalog Oy sammanfattar projektet så här: ”Den nya robotlösningen är ett konkret och lättförståeligt exempel på hur robotteknik och automation kan integreras i vardagsliv och arbete. Roboten sköter rutinuppgifter på ett smidigt och självständigt sätt, vilket ger människor mer tid för andra aktiviteter.” Kontakta oss för mer information

Kontakta Omron-specialister

Har du några frågor eller vill du ha råd om något? Kontakta en av våra specialister.
  • Omron Europe

    Omron Europe