Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Kontraktstillverkare inom läkemedelsindustrin

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Kontraktstillverkare inom läkemedelsindustrin

Hur lyckades en kontraktstillverkare leverera 1 000 000 serialiserade förpackningar till flera olika läkemedelskunder med skiftande standarder och procedurer… och inom ett nätverk av flera produktionsanläggningar, kontraktstillverkare, ompaketerare och andra tjänsteleverantörer – och allt i enlighet med de förväntade EU-föreskrifterna om att centralt registrera de unika koderna?

Att tillämpa en serialiserad kod i produktionslinjen verkar vara en relativt enkel uppgift, särskilt eftersom olika kommersiella lösningar finns tillgängliga på marknaden. Med behovet att registrera dessa koder på en central server uppstår emellertid en ny utmaning för läkemedelsföretagen: att upprätta ytterligare en säker och felfri datahanterings- och kommunikationsprocess.

Och med ett nätverk av produktionsanläggningar, kontraktstillverkare, re-packers och andra leverantörer av tjänster kan den interna nätverkskommunikationen bli en enorm extraordinär utmaning, särskilt i en marknadsmiljö där inga standarder definierats och frekventa förändringar och uppdateringar kan förväntas.

När Hans-Peter Supik utvärderade befintliga serialiseringslösningar för lite mer än ett år sedan insåg han snabbt att dessa inte uppfyllde alla krav och inte var tillräckligt flexibla i den nuvarande miljön. ”Vi sökte därefter i vårt lokala nätverk och kontaktade REA Printing, som vi visste hade stor kunskap om att trycka serialiserade koder. REA rekommenderade Omrons inspektionslösning som mest flexibel och enklast att integrera”, säger Hans-Peter Supik. ”Idag med erfarenhet av över 1 miljon serialiserade förpackningar är jag mycket nöjd med mitt val.”