Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Lösning med flexibla lager

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Lösning med flexibla lager

Punkt-till-punkt-lösningen för ett system (stängd med en leverantör) för serialisering lanseras som användningsklara system som uppfyller alla krav för utskrift, inspektion, datahantering och utbyte med leverantörskedjan och myndighetsservrar.

Den här lösningen löser de initiala kraven för serialisering enligt beskrivningen i EU-direktivet för förfalskade läkemedel (FMD), men lösningen med flexibla lager separerar datahanteringslösningen från produktionslinjen och ger därmed betydande fördelar.

Fördelar med lösningen med flexibla lager

Enkel att anpassa

Datahanteringslösningar kan skräddarsys efter alla intressenters behov, exempelvis producenter, ompaketerare, gemensamma marknadsorganisationer och leverantörskedjepartner.

Mycket flexibel

Användarna kan enkelt anpassa sig till förändringar, förväntade nya rön och nya krav – särskilt i produktionslinjen.

Enkel att använda

Lösningen ger enklare användarutbildning och uppfyllandehantering tack vare en enda kärninspektionslösning för maskinuppgraderingar och -modifieringar, integration av nya inspektions- och serialiseringsstationer och specificering av nya maskiner i framtiden.

Snabb integrering

Befintliga inspektionssystem och -uppgifter införlivas enkelt i den nya serialiseringslösningen, och du undviker därmed dubbelhantering av problem med växlingar och ändringar i flera inspektionssystem i produktionslinjen.

Vår lösning

Vi har två kraftfulla system i vår produktportfolio som i kombination erbjuder en mycket flexibel lagerlösning.

Vårt FH-inspektionssystem erbjuder högkvalitativ inspektion och kodverifiering. Sysmac-lösningskonceptet och partnernätverket ger stöd för datahanteringsintegrering i olika SCADA-, MES- och ERP-lösningar samt hanteringskoncept för recept och global uppfyllelse med stöd för din serialiseringsimplementering i alla faserna, till exempel:

  • Konceptstudier och pilotkörningar
  • Maskinuppgraderingar och -modifieringar som exempelvis ersättning av tidigare inspektionslösningar
  • Kompletta, nya serialiseringsstationer
  • Nya maskiner med integrerad serialisering och inspektion.

Den här produktkombinationen ger dig utmärkta inspektionsprestanda samt flexibilitet att växa och anpassa dig till förändringar som integreras i konceptet för datahantering och uppfyllandehantering, och gör att du står i förbindelse med leverantörskedjan i alla faser under serialiseringsimplementeringen.