Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Så här säger vi om

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Så här säger vi om

Utforska vårt bibliotek med korta, lättlästa artiklar där du kan ta del av vår expertis inom lösning av olika automationsutmaningar och där du får produktförslag i syfte att underlätta sökningen. I den här sektionen får du tillgång till decenniers applikationserfarenhet, till hjälp för maskinkonstruktörer vid konstruktion och installation av effektiva tillverkningssystem.

Vi behandlar olika metoder för att lösa ett automationsproblem och hjälper dig att välja produkter som stöder specifika maskintyper. Här hittar du de ämnen som kan ge dig konkurrensfördelar för dina produkter.

sysmac loop provides big data solutions omron 420 420 sol

Tekniken hjälper maskinkonstruktörer att få ökad maskintillgänglighet

Under de senaste åren har aktörer i livsmedelsindustrin satt fokus på att optimera värdena för OEE (overall equipment effectiveness, TAK på svenska). OEE/TAK är däremot inte något som slutanvändarna regelbundet diskuterar med sina maskinleverantörer, utan istället tenderar samtalen att kretsa kring områden som hastighet, cykeltider och allmänna prestanda.

Read more
data integration 420x300 sol

Maximera din potential med dataintegrering

Hur nära verkligheten är ”Industri 4.0”? En futuristisk, helt uppkopplad industriell värld håller redan på att växa fram, och här spelar dataintegrering en central roll. Insamling och förvaring av produktionsdata medför också många andra fördelar – från att mäta OEE (Overall Equipment Effectiveness, på svenska även kallat TAK) till att hjälpa OEM-tillverkare att uppfylla allt hårdare juridiska krav på rapportering. Dan Rossek tar en närmare titt på utmaningar och fördelar med dataintegrering i artikeln ”Från golvet till högsta ledningen”.

Read more
serialisation 420x300 sol

Spårbarhet genom serialisering

Efterfrågan på ökad spårbarhet ställer nu högre krav på tillverkarna att minska risken för förfalskningar och att förbättra informationen till kunderna. Hur kan serialisering hjälpa? I ”Spårbarhet genom serialisering” beskriver Dan Rossek vad serialisering innebär idag och visar varför en delad upphandling är att föredra framför en heltäckande lösning.

Read more
eu machine scketch 420x300 sol

Utmaningar inom maskinkonstruktion

Upptrappningen inom maskinkonstruktionssektorn hos ekonomier med låga löner innebär att OEM-tillverkare ofta känner att de arbetar med ett överhängande hot av billiga importer. I den första av en rad artiklar tittar Robert Brooks på vilka funktioner som krävs för att brittiska maskinkonstruktörer ska kunna ligga steget före samt möjligheten att ge ännu större mervärde.

Read more