Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Utmaningar inom maskinkonstruktion

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Utmaningar inom maskinkonstruktion

Upptrappningen inom maskinkonstruktionssektorn hos ekonomier med låga löner innebär att OEM-tillverkare ofta känner att de arbetar med ett överhängande hot av billiga importer. I den första av en rad artiklar tittar Robert Brooks på vilka funktioner som krävs för att brittiska maskinkonstruktörer ska kunna ligga steget före samt möjligheten att ge ännu större mervärde.

Under de senaste 20 åren har maskinkonstruktion i Storbritannien förändrats till oigenkännlighet. Detta har förstås till viss del drivits fram av ny teknik, men det handlar ännu mer om att möta dagens vitt skilda användarkrav och samtidigt värja sig mot konkurrensen från lågprisaktörer som tar sig in på marknaden.

Det är naturligtvis ett hårt tryck på priser, men slutkonsumenterna tenderar ändå till att fokusera mer på snabbhet, tillförlitlighet, flexibilitet och livslängdskostnader. Samtidigt innebär kravet på att särskilja sig från konkurrensen att maskinkonstruktörer konstruerar många fler unika exemplar av maskiner samt maskiner för särskilda syften, helst utan att det påverkar vare sig utvecklingstid eller kostnad. Dessa två kriterier kan tyckas vara en motsägelse, men det måste inte vara så, eftersom de senaste automationsteknikerna ger maskinkonstruktörerna alla verktyg de behöver för att utveckla överlägsna maskinutföranden – snabbare och mer kostnadseffektivt.

Hämta den fullständiga artikeln nedan