Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Maximera din potential med dataintegrering

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Maximera din potential med dataintegrering

Hur nära verkligheten är ”Industri 4.0”? En futuristisk, helt uppkopplad industriell värld håller redan på att växa fram, och här spelar dataintegrering en central roll. Insamling och förvaring av produktionsdata medför också många andra fördelar – från att mäta OEE (Overall Equipment Effectiveness, på svenska även kallat TAK) till att hjälpa OEM-tillverkare att uppfylla allt hårdare juridiska krav på rapportering. Dan Rossek tar en närmare titt på utmaningar och fördelar med dataintegrering i artikeln ”Från golvet till högsta ledningen”.

Som alla linjechefer känner till har tillverkarnas trend mot övervakning av produktionseffektiviteten i syfte att optimera lönsamheten blivit allt starkare. Allt fler företag försöker mäta OEE/TAK för att kunna identifiera flaskhalsar och svagheter i produktionsprocessen. Men de här beräkningarna kan utföras först när tillräcklig mängd data inhämtas från hela verksamheten och sparas på ett säkert sätt.

”Detaljnivån, hastigheten för anskaffning och inhämtning samt säkerhetskraven för alla data kommer bara att öka inom känsliga produktområden som livsmedel och läkemedel.” Dan Rossek, Marketing Manager

Hämta den fullständiga artikeln nedan