Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Tekniken hjälper maskinkonstruktörer att få ökad maskintillgänglighet

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Tekniken hjälper maskinkonstruktörer att få ökad maskintillgänglighet

Under de senaste åren har aktörer i livsmedelsindustrin satt fokus på att optimera värdena för OEE (overall equipment effectiveness, TAK på svenska). OEE/TAK är däremot inte något som slutanvändarna regelbundet diskuterar med sina maskinleverantörer, utan istället tenderar samtalen att kretsa kring områden som hastighet, cykeltider och allmänna prestanda.

Men om maskinkonstruktörerna har OEE/TAK i åtanke redan under konstruktionsprocessen och därefter kan visa hur konstruktionerna kan bidra till förbättrade OEE-värden kan de få betydande konkurrensfördelar.

Maskintillgänglighet är ett område där maskinkonstruktörer verkligen kan påverka slutanvändarens OEE/TAK. Exempelvis kan inbyggd diagnostik och övervakningsalgoritmer hitta problem innan de blir kritiska, vilket gör det möjligt för användaren att vidta förebyggande åtgärder vid planerade underhåll. Maskinkonstruktören kan enkelt bygga in dessa system i konstruktionen, utan extra kostnader. Hämta hela artikeln och läs om de system som avses.