Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Spårbarhet genom serialisering

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Spårbarhet genom serialisering

Efterfrågan på ökad spårbarhet ställer nu högre krav på tillverkarna att minska risken för förfalskningar och att förbättra informationen till kunderna. Hur kan serialisering hjälpa? I ”Spårbarhet genom serialisering” beskriver Dan Rossek vad serialisering innebär idag och visar varför en delad upphandling är att föredra framför en heltäckande lösning.

Trycket ökar i branscher som exempelvis livsmedel, kosmetika och läkemedel att motarbeta förfalskningar och förbättra konsumentinformationen. Därför har Dan Rossek från Omron undersökt vilka krav detta ställer på datahantering och produktion och jämfört de två huvudstrategierna för att arbeta med de här frågorna.

Eftersom förfalskningar av populära läkemedel och skönhetsprodukter numera är ett påtagligt problem och flera välkända livsmedelsprodukter nyligen återkallats, har pressen ökat på företagen i de här branscherna att erbjuda bättre konsumentinformation och införa effektivare inspektionssystem med möjlighet att spåra produkter.

”Förändringarna som krävs inom förpackningsdesign och den tillkommande kvalitetskontrollen, göt att det blir allt mer komplicerat att hantera underhålls-, utbildnings- och dokumentationsbehov för flera olika system för kvalitetskontroll inom en och samma produktionslinje.” Dan Rossek, Marketing Manager.

Hämta den fullständiga artikeln nedan