Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Vibrationsdämpning

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Vibrationsdämpning

Hanteras vätskor i höga hastigheter? Behövs dämpning av vibrationer i servo applikationer? Se hur Sysmac NJ-maskinstyrsystemet fungerar.

Noggrann kontroll över transportprocesser för vätska och ömtåligt material möjliggörs genom användning av avancerade funktionsblock för servorörelsen i Sysmac NJ-maskinstyrsystemet. Det ger hög prestanda, enkel integrering och drift, vilket ser till att du aldrig spiller en droppe eller krossar glaset!

Få reda på vad våra kunder säger: ”30 % snabbare maskin med antiskvalplösning”

Ladda ned artiklarna nedan.

Titta på videoserien på YouTube:

Optimering av produktionsprocess

Tekniken för vibrationsdämpning kan förhindra att artiklar skakar, att vätska skvalpar och skvätter, att last åker iväg eller kollapsar och att ömtåligt material faller ned och går sönder. Den kan till och med hantera flera kombinationer av dessa tillämpningar, vilket innebär att processkontroll med högre precision är möjligt utan dyra investeringar i utrustning.

Förbättrad rörelsekontroll för att optimera transporthastigheten

Förbättringar av produktionsprocesser kan genomföras genom att utvärdera processdata för massproduktion. För identifierade förbättringsområden kan ny teknik tillämpas för att optimera produktflödet och minska spillet. Vår teknik för vibrationsdämpning kan leda till förbättrad rörelsekontroll för att optimera transporthastigheten.

Denna teknik för vibrationsdämpning förhindrar att vätska skvätter genom användning av antiskvalpkontroll, och överför vätskan snabbt. Eftersom vätskeytan under transport blir stabil kan hastigheten ökas med 20 %.

Kortare väntetider

Vid transport av vätskor kan oönskat skvalpande påverka noggrannheten i en vägningsprocess, t.ex. för att fastställa korrekt innehåll i läkemedelsprodukter. Väntetiden tills skvalpandet har slutat kan minskas med hjälp av vår teknik för vibrationsdämpning.

De förprogrammerade funktionsblocken gör programvaran snabbare och enklare. För systemdesign, konfiguration och omställningar är behovet av extern automationsexpertis mindre och det går snabbare att implementera programvaran. Samma programvara kan användas för olika förpackningsstorlekar och produkter. På så sätt blir det möjligt att designa mer flexibla maskiner för att ta itu med konsumentmarknadens föränderliga behov.