Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Implementera serialisering i produktionslinjen

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Implementera serialisering i produktionslinjen

Är du osäker på nästa steg i serialiseringsimplementeringen? Du kan kontakta oss när som helst i serialiseringsimplementeringsprocessen – från konceptstudierna och de första pilotkörningarna till implementering av kompletta stationer i produktionslinjer och anläggningar samt integrering i nya maskiner, och slutligen för att förbättra och uppgradera cykler.

Centrala databaser och leveranskedja (nivå 5)

Europa/EMVS

securPharm/ACS Pharmaprotect

Serialiserat datautbyte kan genomföras i Europa under det paraply som det europeiska EMVS för läkemedelsprodukter utgör, t.ex. för försäljning i Tyskland via det europeiska navet (router) eller direkt till strukturen i det nationella verifieringssystemet. I båda fallen anländer data till ACS PharmaProtect GmbH som driver överföringsstrukturen i det nationella verifieringssystemet i samarbete med securPharm e.V. För en innehavare av försäljningstillstånd (MAH) som för ut en läkemedelsprodukt på den tyska marknaden krävs ett kontrakt med ACS PharmaProtect GmbH.

I praktiken kan de två alternativen för att överföra koder ses som: 

  1. Tillvägagångssättet för flera platser: här kan det vara till fördel att hantera datautbytet via ett centralt IT-nav i ERP-/masterdatamiljön (nivå 4) och sedan överföra via det europeiska EMVS-navgränssnittet (router).
  2. Lösningen för endast en plats: som tillägg till EMVS-navet kan en direkt överföring från platsen, nivå 3, genomföras (via en tillvalsmodul i Omrons lösningskoncept) och dataöverföringen kan hanteras på nationell nivå direkt via ACS-gränssnittet.

SecurPharm och ACS betraktar sig själva som en modell och komponent i det europeiska skyddet mot förfalskning av mediciner. I egenskap av en MAH som för ut receptbelagda mediciner på marknaden i fler än ett europeiskt land, måste man se till att tillhörande uppgifter om förpackningen lagras i databaser i respektive nationellt verifieringssystem. I syfte att förenkla processen för överlämnande av uppgifter till nationella verifieringssystem är avsikten att det så kallade European-Hub (förkortning: EU-Hub) ska fungera i form av en router: vid centraliserad överföring av datafilerna får de en landskod som prefix, vilket möjliggör att EU-Hub överför data till korrekt nationell databas. Till följd av detta krävs bara ett gränssnitt och en enda överföring. Givetvis kommer det upprättade gränssnittet till ACS MAH-system fortfarande att fungera.

ACS tillhandahåller två gränssnittsfunktioner: via portal (HTTPS) eller via maskingränssnitt (SFTP). Dessutom finns det tillgång till en mängd rapporter i ACS Portal.

Ta reda på mer om securPharm

Miljö för ERP/Master Data (level 4)

Vårt FlexLayer-koncept har stöd för kommunikation med olika leverantörer av lösningar för ERP-/masterdata-hantering. Information finns på begäran.

Anläggnings- och linjelösningar (nivå 2 och 3)

Produktionsklara serialiseringsstationer (inklusive nivå 1)

Med erfarenhet av miljontals serialiserade paket i det egna företaget har Prestige Promotion gjort sitt beprövade sortiment av serialiseringsstationer kommersiellt tillgänglig för andra företag. Den här lösningen omfattar utskrift och inspektion och hanterar dessutom serialiserad kodkommunikation. Dessutom sker detta med en mycket hög flexibilitetsgrad och lösningen kan enkelt anpassas till olika koncept för hantering och kommunikation av masterdata såväl som kommande förändringar. Den har skräddarsytts enligt kraven hos små och medelstora marknadsorganisationer, produktionsorganisationer, ompaketerare och läkemedelstillverkare.

Prestige Promotion och Prestige Packaging som finns i Kleinostheim, Tyskland, i hjärtat av Europa, erbjuder ett brett utbud av lösningar för entreprenad, ompaketering, distribution och service för kosmetika- och läkemedelsföretag.

Med över 20 års erfarenhet och cirka 250 anställda stöttar Prestige Promotion och Prestige Packaging läkemedels- och kosmetikaföretag vid hantering av de olika svårigheter som hör ihop med marknadsföring av företagens produkter i EU. Flexibilitet, tillförlitlighet och satsning på innovation är därför de vägledande principerna för all verksamhet.

Läs även vår kundreferens.

Läs mer

Produktionsklara serialiseringsstationer (inklusive nivå 1)

ModuTrack-spårningslösningen är ett kompakt och flexibelt system för märkning och verifiering som är klart att använda till serialisering och aggregering i paketeringslinjer hos läkemedelsföretag.

Lösningen integreras i olika MES/ERP-system och en horisontell och vertikal REA JET-utskriftslösning används för högsta flexibilitet vid anpassning till olika kartongstorlekar.

ETW Wollmershäuser GmbH, som finns i Wolpertshausen i den tyska delstaten Baden-Wuerttemberg, specialiserar sig på styrteknik, kablage och industriell elektronik.

Företaget som har 28 anställda implementerar nya system och systemomvandlingar inom flera olika branscher — från läkemedelsindustrin till flyg- och rymdflygsindustrin. Det tyska företagets portfölj omfattar även egna produkter, t.ex. motorstyrenheter, kamerahus och styrutrustning för vibrerande transportband.

Läs mer

Produktionsklara serialiseringsstationer (inklusive nivå 1)

Masterprint PharmaJet-serien består av märkningssystem som är klara att användas för många olika läkemedelsprodukter, som blisterförpackningar, flaskor, burkar, medicinflaskor, tuber och pappaskar (platta (tomma) och uppfällda (fyllda)). Produkterna i PharmaJet-serien är kompatibla med serialisering enligt GS1-standarden och utgör mycket tillförlitliga och prisvärda system för märkning enligt kraven i EU-direktivet om förfalskade läkemedel (andra länder på begäran). Masterprint Kft ligger i Ivancsa söder om Budapest i Ungern och är numera ledande regional aktör inom märkningssystem.

Tillsammans med våra systerföretag som levererar maskiner och tjänster för märkning, tryckning, vägning, tillskärning och sekundär paketering är vi inom Masterprint-koncernen betrodda leverantörer till läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och andra industrier i Central- och Östeuropa.

Läs mer

Produktionsklara serialiseringsstationer (inklusive nivå 1)

Serialiserings- och förseglingsstationen Transvis-CTI  STE300 uppfyller FMD-direktivet. Den är en kompakt och ekonomisk lösning för etikettering och kodning av upp till 300 produkter/minut. Maskinerna är produktionsklara och levereras med utdragbara Blum-Weber-moduler för märkning och etikettering, automationsutrustning från Omron och en öppen IT-arkitektur som gör det enkelt att integrera serialiseringsprogramvara, linje- och serversystem på plats. Stationerna kan kombineras med kontrollvägningsmoduler, etiketteringsmoduler och andra tillval.

Transvis-CTI ligger nära Orléans mitt i Frankrike och har 30 års erfarenhet av att leverera nya och modifierade maskiner för påfyllning, etikettering, märkning, paketering, inspektion och hantering till bland andra läkemedels-, livsmedels-, kosmetika-, tobaks- och fordonsindustrin.

Läs mer

Serialisering/Spårbarhet

Facilityboss ligger i södra Tyskland i Darmstadt. Facilityboss som grundades som en avknoppning från Fraunhofer Institut SIT, fokuserar på ledande IT-lösningar och har mycket nöjda kunder.

Facilityboss utvecklar olika standardiserade produkter som kan anpassas enligt specifika behov. Facilityboss PLS-spårningssystem (GS1-serialisering), t.ex. för läkemedelsindustrin, används redan i olika anläggningar som tillhör ledande DAX-listade läkemedelsproducenter, såväl som mindre marknads/produktionsanläggningar.

Även för livsmedeltillämpningar används programvaran hos ledande producenter.

Läs mer

Serialisering/Spårbarhet

Adent, som finns i Paris i Frankrike, arbetar med ledande läkemedelsföretag i Nordamerika och Europa i syfte att tillhandahålla programlösningar för identifiering av produktenheter och spårbarhet. Med över 150 linjer där Adents programvara körs ansluts PharmaPilot-, PharmaSupervisor- och PharmaExchange-modulerna till automationsnivån för att ge serialisering, aggregering, händelseutbyte och integrering med MES/ERP-lager.

Standardprogramplattformen har utvecklats för att ge ett snabbt gränssnitt till IT-miljöer, enkelt fungera tillsammans med maskinvaruenheter och ge användare flexibilitet på hög nivå.

Läs mer

Utskriftslösningar (nivå 1)

Domino som grundades 1978 och har huvudkontor i Cambridge, Storbritannien, har ett globalt gott rykte för utveckling och tillverkning av kodnings- märknings- och utskriftsteknik som tillgodoser kraven hos tillverkare och kommersiella tryckerier.

Dominos årliga tillväxt – både organisk och genom förvärv – underbyggs av ett enastående engagemang i produktutveckling, vilket resulterar i en portfölj som omfattar kompletta, heltäckande kodningslösningar som sträcker sig över primära, sekundära och tertiära tillämpningar.

Innovativ bläckstråle-, laser-, utskrift och märknings- samt TTO-teknik (Thermal Transfer Overprinting) utnyttjas för användning av variabla data, streckkoder och unika spårbarhetskoder på produkter och förpackningar inom många industriella sektorer, t.ex. läkemedels-, livsmedels- och industriprodukter.

Läs mer

Utskriftslösningar (nivå 1)

REA JET utvecklar och tillverkar förstklassiga industriella kodnings- och märkningssystem för kontaktfri industriell märkning. Portföljen omfattar bläckstråleskrivare, laser- och sprutmärksystem, etiketteringslösningar såväl som bläck och förbrukningsartiklar. De praktiskt orienterade produkterna har utvecklats för användning inom alla branscher och är beprövade över hela världen inom alla industrier och affärssegment. Både REA JET och REA VERIFIER (kodverifieringssystem) är divisioner inom REA Elektronik GmbH med säte i Muehltal nära Frankfurt am Main. REA Card, en annan REA-division, utvecklar och marknadsför kontantlösa betalningssystem.

REA Elektronik grundades. 1982. Det drivs av ägarna och har 300 anställda (2014). Alla REA JET-produkter tillverkas till 100 procent i Tyskland.

Läs mer

Övergripande konsult- och efterlevnadssupport gällande serialisering/spårbarhet

Vesdo Inc., en schweizisk teknik- och konsultfirma som är aktiv sedan 2000 har sitt affärsfokus på system som bekämpar produktförfalskning. I syfte att förhindra bedrägerier avseende varumärkesprodukter implementerar Vesdos kunder på ett framgångsrikt sätt autentiseringsteknik och produktserialisering. I egenskap av ledande företag inom den här branschen har Vesdo varit pionjär och medverkat i fler än 100 implementeringsprojekt över hela Europa, i små enheter såväl som i globala nivå 1-företag. Över 20 patentansökningar för kunder och Vesdo ger bevis för företagets kreativitet. Hjärtat i företaget är de högt kvalificerade medarbetarna, som alla har universitetsexamen och omfattande erfarenhet.

Vesdo Inc. har även utvecklat en kalibreringsreferens för visionssystem som används i samband med tillämpningar för kodklassificering. De här uppsättningarna med efterlevnadskoder i form av självhäftande etiketter kan även användas för att kalibrera visionssystem i produktionslinjen.

Läs mer

Övergripande konsult- och efterlevnadssupport gällande serialisering/spårbarhet

Omron är aktiv medlem i arbetsgruppen för öppen standard inom serialiseringskommunikation (Open SCS). Open-SCS drivs av leverantörer inom hälso- och sjukvårdsbranschen och arbetar med nästa decenniums standardisering för produktserialsiering inom hälso- och sjukvårdsindustrin.

Arbetsgruppen Open SCS arbetar tillsammans med OPC Foundation med att ta fram en öppen källstandard inom det globala namnregistret för serialiserade förpackningar.

Läs mer