Din automationspartner inom paketering | OMRON, Sverige

Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Din automationspartner inom paketering

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Din automationspartner inom paketering

Om du tillverkar paketeringsmaskiner och vill öka din lönsamhet kan vi hjälpa till: med ett fullständigt utbud av tjänster och produkter som utformats för att öka din maskins hastighet, mångsidighet, prestanda och säkerhet.

Även om vissa av de här lösningarna för paketeringsmaskiner är mycket avancerade, har de också visat sig vara extremt tillförlitliga i syfte att maximera kundernas lojalitet.

Använd vår kunskap som specialistpartner inom automation för att utveckla en ny maskin eller uppgradera en befintlig modell.

Hur kan vi hjälpa dig?
Paketeringssegment

Din specialitet – vår specifika expertis

Är du specialist på flaskpåfyllning? Eller du kanske fokuserar på lättare livsmedel? Tillverkar du primära paketeringsmaskiner eller erbjuder du även sekundära och slutliga paketeringsmaskiner? Oavsett din specialitet kan vi diskutera ökad lönsamhet inom paketering i någon av följande sektorer:

 • Bageriprodukter och kakor
 • Drycker (med alkohol, utan alkohol, mjölk-, oljedrycker och drycker med kolsyra)
 • Konfektyrer
 • Kosmetika och hälsovård
 • Torra och lättare livsmedel
 • Färska livsmedel
 • Hemvård med mera
 • Flytande livsmedel och konserver
 • Läkemedel
 • Färdigmat

Tillverkning

Kvalitet

Redan innan slutprodukten har förpackats i omslag, burkar, flaskor eller påsar lägger tillverkare av paketeringsmaskiner tid på att överväga kundernas verksamhet från start till färdig produkt.

Repeterbarheten hos åtgärder med hög produktivitet och höga kvalitetsstandarder är en daglig utmaning.

Därför erbjuder Omron en bred produktportfölj som anpassats till receptdriven, satsvis produktion. Det kräver tekniker som regleringsstyrning med hög hastighet, hög upplösning och flera slingor, databearbetning med hög hastighet och lagring, såväl som smidig, visionsbaserad kvalitetskontroll.

Primär

Varvtal

Hastighet är huvudutmaningen här. Men det finns även behov av

 • oberoende produktsatsstorlekar
 • maskiner som är lätta att rengöra och manövrera
 • upprätthållande av hygienstandarder.
Omrons lösningar för primär paketering ökar både hastigheten och flexibiliteten hos dina maskiner för primär paketering – tack vare vår nya styrenhet med spetsteknik som förenar den senaste Ethernet-fältbusstekniken för realtid, EtherCAT, med vårt koncept ”En programvarumiljö”.

Den här unika kombinationen gör det möjligt för dig att fasa ut konventionella mekaniska system och ersätta dem med mycket mångsidiga Delta-robot- och visionssystem.

Sekundär

Flexibilitet

Huvudutmaningarna här är:

 • att matcha den primära paketeringens produktionstakt
 • se till att enskilda och sampaketerade förpackningar inte skadas
 • säkerställa enkel anpassning av linjära styrningar för transport av både primära och sekundära förpackningar.

Omrons lösningar hjälper dig att bygga in mer flexibilitet i maskinerna. Vi kan tillhandahålla de senaste robot- och visionssystemen för att exempelvis skapa robotkartoneringsmaskiner som plockar och lastar 12 produkter samtidigt med hjälp av ett plockmönster med antingen ett, två eller tre lager.

Med en sådan konfiguration är höjning av hastigheten bara en fråga om att öka antalet produkter som plockas per uppgift.

Slutlig

Robusthet

Den främsta utmaningen här är att se till att större laster kan hanteras på ett tillförlitligt sätt med kontinuerligt höga cykelfrekvenser.

Omrons lösningar omfattar ett brett urval mycket robusta, elektromekaniska linjära axlar. Linjära moduler som är klara att installera med olika drivvarianter och vrid-/griparmoduler kompletterar de fullständigt utrustade hanteringsmodulerna.

Möjligheten att använda elektriska manöverdon i alla kombinationer ökar också mångsidigheten för kostnadseffektiva anpassningar.

Exempel på våra automationslösningar

hffs-mcs-08 420x300 sol

Fyllning och försegling, horisontell version

I en HFFS-maskin rullas en flexibel väv/folie ut och förpackningarna formas och förseglas sedan på två sidor, eventuellt även i botten. När de fyllts med produkten ovanifrån förseglas även överdelen så att förpackningen stängs. Innan den slutliga förseglingen görs kan man välja att lägga till en pip. Medan dessa steg utförs rör sig det flexibla förpackningsmaterialet horisontellt medan förpackningarna har en vertikal orientering. Bilden nedan visar en mellanliggande maskin med kamdrev. Det finns även kontinuerliga maskiner där sektion 4 till 6 ofta är monterade i en karusellkonfiguration.

Read more
cardboard sleeve cartoner machine image 420x300 sol

Kartoneringsmaskin för kartongomslag

En kartong tas bort från magasinet av en roterande matare och transporteras i en enda rad via ett transportband upp till mottagarläget i plocksystemet. Artikelgrupperna plockas och staplas i kartongerna av två robotar som arbetar oberoende.

Read more
mcs palletiser 420x300px sol

Portalrobot för palleteringsmaskin

Portalrobotstyrda palleteringsmaskiner har linjärt, kartesiskt (XYZ) koordinerade robotar för plocksystem. Axlarna skjuts linjärt i förhållande till varandra, istället för att rotera som en robotarm.

Read more
13 robotic infeed machine image 420x300 sol

Visionsstyrd robotlastningscell eller sortimentpaketerare

Maskinen består av en robot som monterats på en ram. Den överlappar två matningstransportörer som körs parallellt. En transportör matar produkterna och en annan matar kartongerna. Roboten plockar upp produkterna som slumpmässigt rör sig på transportbandet och placerar dem i kartongerna i rörelse. Den momentana placeringen av produkter som rör sig beräknas av visionssystemet som samlar in bilder från en stationär kamera. Under tiden används en registreringssensor för att spåra kartongernas position. De båda transportörernas exakta spårning gör det möjligt att roboten plockar och placerar produkter från en rörlig transportör till en annan.

Read more
shrink sleever machine image 420x300 sol

Linjärapplikator för värmekrymphylsor med hög hastighet

Etiketter för värmekrymphylsor matas från en rulle i form av en kontinuerlig väv. Flaskor utan etiketter transporteras via en inmatningstransportör och mäts sedan via en roterande matningsskruv. Medan flaskorna förs in i etikettenheten förbi en utlösarcell, öppnas etiketterna i vävform och formas som ett rör av en spindel, matas och skärs av med exakt registrering med utskriven grafik, fästs vid en flaska som sedan transporteras upp till en ångtunnel.

Read more

Kundsynpunkter

diva-international fcard sol

Autonomous mobile robots simplify intralogistics at Diva International

Large companies are increasingly turning to robotics to streamline manual processes in factories and warehouses. One example is Diva International, based in Umbria, Italy. Diva wanted to transform its system for transporting wet wipes from its production facility to a palletising island in the same warehouse. Through its facilities management provider, FM Vision, it developed a new, automated system using five OMRON autonomous mobile robots (AMRs) and OMRON’s Sysmac NJ machine controller. This has led to a safer, more efficient and more flexible process.

Read more

Teknisk dokumentation och artiklar om teknik

nx sysmac 420 300 sol

Integrerade säkerhetslösningar

Processer för industriell automation, såväl som maskinerna, blir alltmer dynamiska. Behovet av att öka produktiviteten, flexibiliteten, samt förbättra ergonomin och säkerheten har blivit oumbärligt. I den här tekniska dokumentationen beskrivs hur Omron Sysmac-säkerhetslösningen gör det möjligt att uppfylla alla möjliga säkerhetsscenarier och -krav.

Read more

Applications

Så här säger vi om

sysmac loop provides big data solutions omron 420 420 sol

Tekniken hjälper maskinkonstruktörer att få ökad maskintillgänglighet

Under de senaste åren har aktörer i livsmedelsindustrin satt fokus på att optimera värdena för OEE (overall equipment effectiveness, TAK på svenska). OEE/TAK är däremot inte något som slutanvändarna regelbundet diskuterar med sina maskinleverantörer, utan istället tenderar samtalen att kretsa kring områden som hastighet, cykeltider och allmänna prestanda.

Read more
data integration 420x300 sol

Maximera din potential med dataintegrering

Hur nära verkligheten är ”Industri 4.0”? En futuristisk, helt uppkopplad industriell värld håller redan på att växa fram, och här spelar dataintegrering en central roll. Insamling och förvaring av produktionsdata medför också många andra fördelar – från att mäta OEE (Overall Equipment Effectiveness, på svenska även kallat TAK) till att hjälpa OEM-tillverkare att uppfylla allt hårdare juridiska krav på rapportering. Dan Rossek tar en närmare titt på utmaningar och fördelar med dataintegrering i artikeln ”Från golvet till högsta ledningen”.

Read more
serialisation 420x300 sol

Spårbarhet genom serialisering

Efterfrågan på ökad spårbarhet ställer nu högre krav på tillverkarna att minska risken för förfalskningar och att förbättra informationen till kunderna. Hur kan serialisering hjälpa? I ”Spårbarhet genom serialisering” beskriver Dan Rossek vad serialisering innebär idag och visar varför en delad upphandling är att föredra framför en heltäckande lösning.

Read more
eu machine scketch 420x300 sol

Utmaningar inom maskinkonstruktion

Upptrappningen inom maskinkonstruktionssektorn hos ekonomier med låga löner innebär att OEM-tillverkare ofta känner att de arbetar med ett överhängande hot av billiga importer. I den första av en rad artiklar tittar Robert Brooks på vilka funktioner som krävs för att brittiska maskinkonstruktörer ska kunna ligga steget före samt möjligheten att ge ännu större mervärde.

Read more