Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Data är det viktigaste för ditt företag

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Data är det viktigaste för ditt företag

NJ-styrsystem med direkt åtkomst till databas

Lösning för direkt dataspårning

Du behöver korrekta data i rätt tid för att fatta de rätta centrala besluten. Därför är en direkt länk mellan databaser och maskinstyrsystem viktig. Vår lösning undanröjer behovet av mellanprogramvara och PC-datakoncentrator. Den gör det möjligt för dig att få data i realtid från fabriksgolvet till ett relationsdatabassystem.

  • Mindre underhåll leder till högre produktivitet
  • Bättre data hjälper dig fatta beslut av hög kvalitet

Mindre underhåll leder till högre produktivitet

Oavsett antalet produktionslinjer och maskiner, så samlas data in för alla instanser, vilket hjälper dig att förbättra produktivitet och kvalitet.

NJ-styrsystemet har direkt åtkomst till databaser utan en separat dator. Vår uppsättning funktionsblock möjliggör för dina maskintekniker att enkelt sätta upp anslutningen till databasen.

Fördelar

  • Varken maskin- eller programvaruuppdateringar krävs, och inget virusskyddsunderhåll krävs heller (eftersom det inte finns mellanprogramvara)
  • Avbrottsfri produktion: förebyggande underhåll
  • Enkla system

Bättre data hjälper dig fatta beslut av hög kvalitet

När du ska fatta rätt beslut i affärer är datakvaliteten avgörande. Med NJ SQL är du bättre rustad att fatta kvalitetsbaserade beslut, eftersom precisa och korrekta fabriksdata tillhandahålls. Data som produktionsförhållanden och -resultat lagras på individuell produktnivå.

Fördelar

  • Tillförlitlig spårbarhet för produktionen, med målet att nå produktion utan defekter.
  • Bedömning av vad som kan förbättras i fabriken
  • Produktivitetsförbättring.
  • Dela kunskaper om problem och lösningar mellan fabriker.