Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to NX1-/NJ5-styrsystem med OPC UA: öppen kommunikation från maskin till IT-system

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

NX1-/NJ5-styrsystem med OPC UA: öppen kommunikation från maskin till IT-system

Vårt NX1-/NJ5-styrsystem med OPC UA som standardfunktion ger pålitlig, säker och enkel kommunikation.

OPC UA är ett industriellt kommunikationsprotokoll som möjliggör datautbyte mellan maskiner och från maskin till IT-system. Denna internationella standard fungerar väl med Industri 4.0 och fungerar även som en bas för förpackningsstandarden PackML. Eftersom den öppna standarden används mer och mer över hela världen implementerar vi den här som en standardfunktion i vårt Sysmac-styrsystem, med början i NX1 och NJ5. Båda styrsystemen med OPC UA-funktioner tillhandahåller öppen, direkt och säker kommunikation mellan maskiner och IT-system.

Begär mer information

Pålitlig: Standard och öppen

OPC UA uppfyller branschens standarder, med stöd för sakernas internet och Industri 4.0.

Säker kommunikation: autentiserings- och krypteringsteknik

OPC-säkerhet garanterar integritet genom att digitalt signera meddelanden, och sekretessen genom att kryptera meddelanden, vilket säkerställer en säker anslutning mellan automations- och IT-system.

Enkel anslutning till värdsystem

Vår OPC UA-grundenhet eliminerar behovet av maskinvara/mellanprogram. Välj bara variabler för att direkt ansluta styrenheten till värdsystemet.