Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Regenerativa lösningar – sänk energikostnaderna med upp till 50 %

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Regenerativa lösningar – sänk energikostnaderna med upp till 50 %

Nu är det lättare än någonsin att få fördelar eftersom vi kan leverera regenerativa enheter som är perfekt injusterade till våra omformare.

Vi levererar dessutom övertons- och EMI-filter som säkerställer att din regenererade AC-energi inte bara är grön utan också exceptionellt ren som en perfekt sinusvåg.

Fördelar:

 • Låga energikostnader: Nu kan du återanvända energin som genererats av dina motorer istället för att bränna den.
 • Flexibel konfiguration: En stor mängd tekniska lösningar som kan anpassas efter användning med en eller flera drivenheter.
 • Ren energi: Minska övertonsdistorsion upp till 5 % THDI.

Applikationer:

 • Alla typer av kranar
 • Upplindare
 • Lyftanordningar
 • Centrifuger

Klicka här för att få hjälp med beräkningar

Minimera kostnaderna för energiförbrukning ...

Studier har visat att våra regenerativa lösningar kan sänka elenergiförbrukningen med upp till 50 %. Så beroende på belastnings- och cykelfrekvenser i applikationen kan dina kunder spara avsevärda summor pengar, vilket gör din maskin mer eftertraktad.

En kran, till exempel, med en bromseffekt på 16 kW och en frekvens på 18 cykler per dag, sparar tillräckligt med pengar för att tjäna in kostnaden för våra regenerativa lösningar på bara ett år. Efter det är det gratis energi. Du bidrar också till miljön genom att använda återanvänd energi. Det är en situation alla vinner på.

… och maximera möjligheterna med regenerativa lösningar

Vi erbjuder olika konfigurationer för att kunna ge en regenerativ lösning som passar bäst för din applikation. Beroende på vilken lösning som används kan den regenererade energin användas av andra drivenheter i systemet eller skickas direkt tillbaka till kraftnätet och användas av andra komponenter som delar samma strömförsörjningskrets.

Regenerativa lösningar – DC-strömförsörjning:

 • Genom att använda DC-strömförsörjning kan du realisera ett system med 1:N drivenheter.
 • Bromsenergi från en drivenhet kan förbrukas av andra enheter.
 • Låg energiförbrukning tack vare gemensamma DC-bussystem.
 • Förbättra effektfaktor cirka nära 1.
 • Övertonsdistorsion sänks under 5 % THDI.

Regenerativ bromsenhet:

 • Mer effekt vid bromsning än med en resistor.
 • Systemet är 1 till 1.
 • Den regenerativa enheten kan vara mindre än ett traditionellt bromssystem.
 • Övertonsförvrängningen sänks med upp till 10 % THDI.

Ren regenererad energi – hela tiden

Omformare genererar hög övertonsförvrängning, vilket kan orsaka felfunktion i andra elektronikkomponenter. Övertonsdistorsion kan också orsaka merkostnader vid elöverföring.

Tack vare våra avancerade övertonsfilter är energin du regenererar med våra lösningar ren och skadar inte de elektronikkomponenter som den används i. Typiska applikationer där övertoner är kritiska inkluderar medicinska system och laboratorieapplikationer som måste drivas med ren energi med mindre än 5 % övertonsdistorsion.