Elektroniska komponenter

Genom Omrons patentskyddade tekniker utvecklar Omron elektroniska komponenter som uppfyller de högteknologiska kraven i dagens samhälle. Nyckelkomponenterna finns i nästan alla automatiska eller digitala produkter man stöter på i vardagen.

Hushållsapparater, bilar, automatisk kontorsutrustning, mobila enheter och informationsutrustning är alla beroende av elektroniska komponenter. Eftersom informationsteknik nu används i sådan utrustning och sådana system, har Omrons komponenter stöd för och hjälper till att sprida användningen av IT. Samtidigt hoppas vi att våra produkter och tjänster bidrar till att skapa ett samhälle där människor kan leva bekvämt och säkert.

Mer information finns på Omron Electronic Components Europe web site