Medicinsk utrustning

Omrons målsättning är att förbättra kundernas hälsa och välbefinnande genom att använda inovativa teknik och produkteter.

Hälsa och välbefinnande

Omron Healthcare Europe B.V. är Omrons hälsovårdsdivision för Europa, Mellanöstern och Afrika. Målet är att förbättra kundernas hälsa och välbefinnande med innovativ medicinsk teknik och produkter för övervakning och behandling. OMRON Healthcare Europe B.V.:s produktutbud omfattar produkter för blodtrycksövervakning, andningsbehandling, massage och kroppsfettövervakning, elektroniska febertermometrar med mera.

Mer information finns på Omron Healthcare Europe web site