Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Verkstadsgolvet till översta våningen

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Verkstadsgolvet till översta våningen

Den internationella tillverkaren av utskriftssystem, Ricoh, kommer att skapa länkar mellan företagets verksamhet för produktion och påfyllning av tonerkassetter i Storbritannien och en databas på fabriksnivå med hjälp av Omrons styrteknik, vilket möjliggör tvåvägskommunikation i realtid för första gången.

Produktionen i Ricoh UK:s anläggning i Telford får snabb och direkt åtkomst via Omrons maskinstyrsystem i NJ-serien till en ny anläggningsövergripande databas som Senior Engineer Richard Aston och hans grupp har tillbringat ett år med att sammanställa.

"Jag har utvecklat och testat ett NJ-styrsystem på plats under de senaste 12 månaderna eller liknande, till den punkt då det är klart att tas i bruk", säger Richard.

Beträffande databasen tillägger han: "Produkternas spårbarhet är viktig för våra tillverkningsprocesser, inte bara gällande tålighet, utan även med tanke på hur snabbt vi kan få tillgång till nyckelinformation i syfte att se till att vi fattar rätt verksamhetsbeslut. Förmågan att erbjuda den här typen av teknik till vårt moderbolag i Japan har också varit mycket pådrivande för att se till att våra japanska kollegor får tillgång till de uppgifter som krävs så snabbt och effektivt som möjligt".

Hittills har enskilda PLC:er i Ricohs produktionslinjer krävt individuella och mödosamma uppdateringar avseende ny produktinformation. I framtiden kan dock kodläsare och visionssystem inte bara jämföra enskilda komponenter med inställda produktrecept i databasen utan även aktivt uppdatera databasen med ny information, vilket sparar tiotusentals pund och månaders utveckling.

"Det är en stor omställning för oss att gå över till Omrons NJ", säger Richard. "Det är en ny funktion i styrsystemet som medger frågor och överföring av information till databasen. Förut var det alltid så att servern anslöt till enskilda PLC:er för att samla in data, inte tvärtom."

I genomsnitt tillverkas 15 000 kassetter per månad och det finns 12 olika varianter – inklusive form och färg – av de tonerkassetter som används tillsammans med Ricohs ProTM LP5100S-skrivarsortiment. Komponentdelarna för varje kassett levereras från Japan med QR-koder som identifierar både det unika serienumret och artikelnumret. De måste också matchas med rätt färg och tonersammansättning.

Ricohs första NJ-styrapplikation finns på det här stadiet i linjen. Processen startar med att företagets avdelning för hantering av behovskedjan utfärdar ett produktionsschema. "Målet är att det inskannade databladet gör det möjligt för NJ att få tillgång till databasen, ange det aktiva receptet för körning och se till att endast gällande produktdelar för en viss kassett utfärdas för linjen", säger Richard. För närvarande är den genomsnittliga tidsåtgången för val av ett recept 30 sekunder, men med det nya systemet sker valet direkt och risken för att välja och köra fel produkt elimineras.

"I slutänden är planen att kunna fjärrhantera maskinen fullständigt, utan behov av ett fysiskt datablad och utan att produktionsgruppen behöver ingripa", säger han.

Den andra applikationen inom NJ-styrsystemsteknik planeras för motsatta änden av produktlivscykeln när använda kassetter returneras till anläggningen för påfyllning.

"De här kassetterna har ett relativt högt värde och vi försöker i allt ökande grad att maximera möjligheterna till återvinning", säger Richard. "Men om vi ska ha en återvinningsprocess måste den vara väl underbyggd, eftersom produkterna måste prestera på exakt samma sätt som ej återvunna produkter."

Till viss del implementerar den här återvinningsstrategin helt enkelt företagets bredare hållbarhetspolicy. Han förklarar: "När serienumret skannas frågar NJ databasen om artikelspecifika data. Det omfattar att säkerställa att en viss kassett inte har passerat systemet för många gånger, men tar samtidigt hänsyn till hela värdeflödet. Om vi ska tillverka en komponent måste vi utvärdera fördelarna med att göra det här fler än en gång".

Baserat på insamlade data fattar styrsystemet ett blixtsnabbt beslut gällande huruvida kassetten ska gå vidare till påfyllning eller avvisas.

Den här applikationen demonstrerar den enorma potentialen hos den senaste generationens maskinstyrsystem i NJ-serien i det här och andra tillverkningsscenarier. Till och med vid höga linjehastigheter medger den effektivt anpassat beslutsfattande på artikelnivå och datainsamling tack vare omedelbar tvåvägsinteraktion med databaser och hanteringssystem som är fabriksövergripande eller på företagsnivå, vilket gör systemen långt mer flexibla, omkonfigurerbara och mindre känsliga för avbrott eller förändringar i processen.

Förutom fördelarna med kommunikation mellan styrsystem och databas och det faktum att enskilda PLC:er inte längre behöver konfigureras, erbjuder NJ extra fördelar med kompakt och förenklad konstruktion. I egenskap av multikörningsstyrsystem har det exempelvis integrerad styrning av säkerhets- och rörelsefunktioner, vilket tar bort behovet av flera separata system.

Om kommunikationen mellan NJ och databasen hos Ricoh UK visar sig vara lika effektiv som försöken har antytt, säger företaget att man kan tänka sig konfigurationer som fungerar i andra produktlinjer utöver Ricohs ProTM LP5100S-skrivarsortiment.

När det handlar om att använda systemet säger Richard att hans aktuella preferens för ett HMI (human-machine interface) är Omrons nya NA-serie. Tidigare har Ricoh UK installerat flera NS HMI:er. Men, som Richard förklarar, "NA har funktioner för avancerat medieinnehåll, t.ex. foton, videor och PDF:er, vilket ger operatörer ökad tydlighet och kontroll över maskiner och processer, i synnerhet vad gäller felsökning och underhåll".