Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Enkel och smidig anslutning

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Enkel och smidig anslutning

Förenkla kopplingen av apparatskåp! Vår patenterade Push-In Plus-teknik ger dig tillförlitlig montering med minsta möjliga ansträngning.

Arbeta utan verktyg

Anslutningsmekanismen hos Push-In Plus är utformad för att hålla skruvmejseln på plats, så att det blir lättare att ansluta ledare utan hylsa samt att demontera ledare.

Vår strävan är att underlätta hela arbetet med att montera apparatskåp, och nu går det betydligt enklare och snabbare att ansluta kablar.

Sju saker som gör att Push-In Plus-tekniken förenklar byggandet av elskåp

Vad är Push-In Plus-teknik?

Anslutningen är alltid den mest tidsödande delen när man bygger elskåp.

Eller rättare sagt, det var det tidigare.

Vi har utvecklat Push-In Plus-tekniken och tack vare den kan anslutningen i apparatskåp gå 60 % snabbare än i vanliga skruvterminaler.

Här nedan visar vi hur det förbättrar byggprocessen för apparatskåp.

1. Enkel anslutning av elkablar

”Soft touch”-anslutning och demontering

Vår nya Push-In Plus-teknik innebär att anslutningen sitter säkert på plats i skåpen och kräver mindre införingskraft.

Det krävs mindre kraft än att stoppa i en hörlurskontakt – se själv på filmen!

2. Långsiktig stabilitet

Ledare hålls säkert på plats

Trots att det krävs mindre införingskraft sitter ledarna säkert på plats.

Med den avancerade mekaniska konstruktionen och tillverkningstekniken har vi tagit fram en teknik som både kräver liten införingskraft och hög utdragningskraft.

3. 60 % snabbare än skruvterminaler

Arbeta med båda händerna när du monterar och drar ledningar

Terminalmekanismen är utformad för att hålla skruvmejseln på plats så att du har båda händerna fria, när du monterar ledare utan hylsa.

Frontpaneldragning

På våra egenutvecklade sortiment med skruvlösa skåpsprodukter med Push-In Plus-teknik sitter alla kabelingångar på framsidan, vilket underlättar kabelanslutningen.

4. Inga fler skymmande skruvmejslar vid kabeldragning

Den här filmen visar hur skruvmejseln vinklas undan när den stoppas in i Push-In-anslutningen.

Det ger fri sikt in till anslutningspunkten. Även då en skruvmejsel används vid montering av ledare utan hylsa!

5. Hållbar anslutning med Push-In Plus-terminaler

En patenterad avancerad mekanism, som införlivats i våra senaste Push-In Plus-terminaler, innehåller en fjäder som tillåter låg införingskraft samtidigt som hög utdragningskraft säkerställs.

Anslutningen tål till och med vikten av tunga föremål! Kolla in vårt test i filmen.

6. Kompatibel med tunna elkablar

Den patenterade, avancerade mekanismen vi använder i våra senaste Push-In Plus-terminaler bygger på en fjäder som möjliggör låg införingskraft, vilket gör det lätt att montera tunna elkablar.

7. Vibrationstålighet: med Push-In-terminalerna behövs ingen efterdragning

Vår nya Push-In Plus-teknik lämpar sig extra bra för att bygga stabila apparatskåp som tål vibrationer både under transport och i drift.

Vill du veta mer om skåpbyggnation?

Kolla in vår sida för skåpbyggnation.