Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Minskade driftstopp

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Minskade driftstopp

Avancerade maskinlösningar

Har du någonsin funderat över vad det kostar kunden om din maskin slutar fungera?

Vi har tekniken som avsevärt kan förbättra utrustningens totala effektivitet (TAK) för din installerade maskin genom att minska förekomsten av driftstopp.

Förebyggande underhåll

 • En serie innovativa funktionsblock för styrsystem i NJ-serien, som varnar för potentiella kommande problem och förebygger driftstopp.
 • Databasfunktioner i Sysmac-plattformen möjliggör snabb och säker datalagring.
 • Händelsebaserad information kan fjärrdelas i syfte att informera andra om potentiella problem.
 • En användare kan få information via NA-seriens HMI i olika former, t.ex. text, bilder, PDF och video.

Utbyte av felaktig komponent

 • Övervaka alla EtherCAT-anslutna enheter via den inbyggda felsökaren på NA-seriens HMI.
 • Kompletta maskinprogram och parameteruppsättningar kan återställas via ett SD-kort.

Snabb omställning och konfiguration

 • Alla huvudkomponenter kan med ett enkelt knapptryck ställas om till att passa önskad produkt. Det gäller sensorer, visionsenheter, servoenheter, omvandlare, temperaturregulatorer och till och med robotar. Med automation kan en maskin potentiellt konfigureras via indata från t.ex. RFID-enheter, visionssystem eller streckkoder.

Den integrerade Sysmac-plattformen kan bidra till att minska driftstopp inom flera maskinkonstruktionsområden och innebära betydande fördelar för dig och dina kunder. Vår effektiva teknik minskar driftstopp inom fyra viktiga områden.

Integrerad enhetsövervakning

Kritiska komponenter som servoaxlar, manöverdon och sensorer kan alla övervakas, och när de avviker från normala driftsförhållanden avges en varning eller ett larm.

Fjärranslutning

När rätt person snabbt får information om antingen potentiella kommande problem eller aktuell maskinstatus minskar driftstoppen avsevärt. 

Visualiseringshjälp

Användarvänlig lokal information kan göras tillgänglig via HMI:er så att operatörer och underhållspersonal får information om problemet, bland annat via inbäddade pdf:er och video.

Dataanalys

Maskindata utgör en nödvändig del av allt underhåll och alla kontinuerliga förbättringsprogram. Sysmac-plattformen ser till att data lagras säkert, med stöd för ett flertal ledande leverantörer. Lagrade data kan sedan analyseras och jämföras, och därmed ge användbar information som utgör en del av ett kontinuerligt förbättringsprogram.Vår lösning för minskade driftstopp använder den integrerade Sysmac-plattformen och innebär betydande fördelar för dig och din kund:

 1. Enhetsbaserad realtidsinformation som förutser problem i viktiga maskinkomponenter innan de blir kritiska
  Servo: Övervakar kontinuerligt position och vridmomentsvar för en servoaxel jämfört med normal drift.
  Sensor: Övervakar flera sensorer för att upptäcka driftsavvikelser, avger ett larm när ett tröskelvärde tangeras.
  Manöverdon: Informerar om driftstiden avviker från normala driftsgränser jämfört med en uppmätt körtid.
 2. SD-kort
  Fullständig säkerhetskopiering av maskinprogram och enhetens parameteruppsättningar, möjliggör snabb omprogrammering av en maskin vid fel på en enhet.
 3. Databasfunktioner
  • Alla data, både prestanda- och underhållsrelaterade, är lättåtkomliga för analys.
  • Vid avbruten kommunikation med databasservern fortsätter Sysmac-styrsystemen att lagra data internt tills anslutningen återupprättas.
  • Sysmac arbetar med databaser i hög hastighet, så det finns inga begränsningar för maskindatabehandlingen som bidrar till förebyggande underhåll och kontinuerliga förbättringsprogram.
  • Databasanslutningar för alla stora Dbase-produkter som SQL, Oracle, IBM DB2, MySQL och Firebird. 
 4. NA HMI
  • En inbyggd felsökare ger exakt information om maskinkomponentens fel och vilka åtgärder som behöver vidtas.
  • Felsökaren ger också detaljerad information om säkerhetsnätverket.
  • NA erbjuder användaren funktioner för att skapa IAG-enheter (Intelligent Application Gadgets) med inbäddad kod, vilket kan ge värdefulla maskindata och visualiseringsalternativ.
 5. Visningsapp för surfplatta
  NA-visningsappen fungerar som en NA HMI-kopia på en tredjepartsenhet och ser till att aktuell maskinstatus och övervakning är tillgängligt var som helst, när som helst.

Andra produkter som bidrar till att minska driftstopp:

Säkerhetsbrytare: D40-serien är av beröringsfri typ, vilket eliminerar en potentiell felkälla jämfört med traditionella brytare med tunga.
Nätaggregat: När S8VK-R används med switchade nätaggregat utgör den ett redundant reservsystem.
UPS: S8BA UPS skyddar mot spänningsfall och effektförlust.

Relaterade lösningar