Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Produktion med serialiserad, kodbaserad sortering utförd av robotar

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Produktion med serialiserad, kodbaserad sortering utförd av robotar

Dennis Verhoeven, European Industrial Market Manager, Life Science på Omron, går igenom hur produktanpassning är allt viktigare i livsmedels- och dryckesindustrin.

Traditionellt sett ser vi på automation som ett sätt att effektivisera tillverkningsprocesser i stora volymer. Vi visualiserar produktionslinjer som löper snabbt och effektivt med minimal mänsklig inblandning.

Men automation möjliggör även att processystem kan justeras med bara en snabb ändring i menyn på en kontrollpanel, vilket gör mindre och mindre batchar möjligt. Denna flexibilitet är väsentlig med tanke på utvecklande kundpreferenser – nya smaker uppstår tack vare hälsomedvetenhet och kostnader.