Login

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Register

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for registering

An email to complete your account has been sent to

Return to the website

get direct access

Fill in your details below and get direct access to content on this page

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Thank you for your interest

You now have access to Säkerhetslösningar – för materialhantering

A confirmation email has been sent to

Continue to page

Please or get direct access to download this document

Säkerhetslösningar – för materialhantering

För varje år produceras allt fler konsumtionsvaror. Materialhanteringsutrustning, som palleteringsmaskiner, befriar produktionspersonal från repetitivt, tungt manuellt arbete. Att skydda personalen är en viktig uppgift. Våra säkerhetslösningar hjälper inte bara till att uppfylla alla säkerhetsstandarder – de förbättrar också utrustningens totala effektivitet (TAK eller OEE).

Vilka mervärden ger vi?

 • Färre driftstopp
 • Minskade ställtider
 • Mer flexibilitet

1. Färre driftstopp

T- och L-muting är välkända skyddsmetoder, som gör det möjligt att flytta pallar in och ut ur maskinen utan att behöva göra ett säkerhetsstopp. Dessutom ger X-muting fördelen att korrekt kunna detektera en pall som har genomsynliga utrymmen mellan trädelarna. Vi erbjuder även ett ”lågdetekteringsläge”, där löst hängande plastfolie inte detekteras för att förhindra oönskade stopp.

2. Minimerade ställtider

Mutingfunktionen inaktiverar tillfälligt delar av en säkerhetsljusridå så att pallar men inte personer kan passera. Våra ljusridåer har en dynamisk mutingfunktion som för varje tillfälle automatiskt justerar lämpliga strålar till de produkter som förs in i eller ut, vilket avsevärt förbättrar ställtiderna.

3. Mer flexibilitet

Att välja rätt upplösning för optiska skydd möjliggör kortare säkerhetsavstånd och minskar maskinens totala golvyta. Ett annat sätt att spara golvyta är att använda säkerhetsskannrar, eftersom de kan förvarna om personer inom 15 meters radie runt maskinen och skydda dem inom fyra meter från farliga maskinområden.

Typiska tillämpningar

Vi kan inte bara erbjuda ett komplett sortiment av säkerhetsprodukter – Omrons Safety Services kan ge dig rådgivning för att säkerställa att alla säkerhetsföreskrifter uppfylls.

 • Paketering 
 • Materialhantering 
 • Maskinverktyg 
 • Pick & place 
 • Odling av mat 
 • Hyllstaplare 
 • Hantering, montering och staplare 
 • Laser- och vattenskärare 
 • XY-steg 
 • Gravering