Logga in

Please use more than 6 characters. Forgot your password? Click here to reset.

Ändra lösenord

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Registrera

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Tack för att du registrerar dig hos Omron!

Ett e-postmeddelande som hjälper dig att slutföra registreringen av kontot har skickats till

Återgå till webbplatsen

få direkt tillgång

Fyll i dina uppgifter nedan och få direkt tillgång till innehållet på den här sidan.

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Tack för visat intresse!

Nu har du tillgång till CX-One

En bekräftelse har skickats via e-post till

Fortsätt till sidan

Du kan eller få direkt tillgång till att hämta det här dokumentet.

Funktioner

Ett program för ditt automationssystem

Programmet CX-One kan användas för att bygga, konfigurera och programmera ett stort urval utrustningar, till exempel PLC-system, HMI-gränssnitt och rörelsestyrningssystem och nätverk. Allt görs med bara ett programpaket, en installation och ett licensnummer. Det minskar konfigurationens komplexitet, och automationssystemet att konfigureras efter mycket kort utbildning.

  • Alla CS-, CJ-, CP PLC-styrsystem, alla NS-terminaler, alla Trajexia-plattformar
  • SFC och heltäckande ST-funktioner i CS/CJ PLC-styrsystem
  • Integrerad simulering, säkerhetskopiering och återställning, onlineredigering

Structures & Arrays

v4 structures arrays prod

Skapa avancerade program med hjälp av datablock av identiska datatyper (matriser) eller olika datatyper (strukturer). Medlemssymboler av den nya användardefinierade typen kan enkelt användas från programmet. Du kan skapa symboler snabbare, eftersom minnesallokering och -hantering sköts automatiskt, och enkelt övervaka alla medlemssymboler i övervakningsfönstret med hjälp av symbolnamnen. Användning av strukturer och matriser som in-/ut-variabler för ett funktionsblock ger enkel överföring av många parametrar i en enhetlig layout. Den här enhetligheten och tydliga datahierarkin ger bättre programläsbarhet under utveckling och underhåll. För de mest komplexa programdata kan även kapslade strukturer, strukturmatriser och strukturer med matriselement användas.

Timers & Counters

v4 timers counters prod

Särskilda datatyper för symboler för TIMER (nedräkning) och RÄKNARE (uppräkning) ger avsevärd förenkling av timer-/räknaranvändning i ladderprogram, eftersom laddersteg för att återställa och kontrollera dem har åtkomst via deras namn. När de används med funktionen för automatisk allokering räcker det med att du definierar en symbol av typen TIMER eller RÄKNARE och du behöver inte bekymra dig om var den lagras. Det innebär att inget underhåll krävs för tolkning av adresser när ett program byggs ut eller steg kopieras till ett nytt projekt. Timer- och räknarmatriser kan också användas.

Smart input

v4 smart input prod

Ett nytt smartare sätt att göra programinmatningar med färre tangenttryckningar ger snabbare programmering. Intuitiva fönster, symbolbläddring och verktygstips innebär att färre misstag och skrivfel behöver korrigeras under driftsättning. När du skriver instruktioner eller symbolnamn visas i ett bläddringsfönster för automatisk textinmatning förslag som du enkelt kan välja genom att klicka på dem. Symboladresser för nästa inmatning och utmatning läggs till stegvis automatiskt, vilket ger snabbare programutveckling, och en specialfunktion för kopiering/inklistring ger snabb kopiering med sekventiella adresser. Du behöver inte skapa stegkopplingar manuellt eftersom de fylls i automatiskt. Det gäller även mer komplexa åtgärder som parallellkontakter (OR) och funktionsblocksanrop. Allt det här gör det möjligt att programmera på ett smartare, snabbare och mer intuitivt sätt.

EtherNetIP setup wizard

ethernetip setup wizard prod

Med hjälp av guiden för EIP-konfiguration kan du snabbt och enkelt konfigurera nätverkssymboler för datalänkar mellan styrsystem genom att importera etiketter från CX-Programmer.

Position Control Verification

v4 position control verification prod

Med tidig verifiering av positionsstyrningsfunktioner kan diagram över positioner eller hastigheter relativt tid visas, vilket innebär att åtgärden verifieras innan överföring. Förflyttningar för upp till fyra axlar per uppgift kan verifieras:   för alla axlaren/två axlars interpolationinstruktioner för pulsutgång

Tekniska data

Ordering information

CX-One FULL

Media

Order code

Single licence

Licence Only

CXONE-AL01-EV_

Three user licence

Licence Only

CXONE-AL03-EV_

Ten user licence

Licence Only

CXONE-AL010-EV_

Thirty user licence

Licence Only

CXONE-AL030-EV_

Fifty user licence

Licence Only

CXONE-AL050-EV_

Site licence

Licence Only

CXONE-AL0XX-EV_

Software on CDs

CD

CXONE-CD-EV_

Software on a DVD

DVD

CXONE-DVD-EV_

CX-One LITE

Media

Order code

Single user licence

Licence Only

CXONE-LT01-EV_

Software on CD

CD

CXONE-LTCD-EV_

Specifications

Subject

Indicator

Description

Programming

CX-Programmer

CX-Programmer provides one common PLC software platform for all types of Omron PLC controllers - from micro PLC's up to Duplex processor systems. It allows easy conversion and re-use of PLC code between different PLC types, and the full re-use of control programs created by older generation PLC programming software.

CX-Simulator

A debugging environment equivalent to the actual PLC system environment can be achieved by simulating the operation of a CS/CJ Series PLC with a virtual PLC in the computer. CX-Simulator makes it possible to evaluate program operation, check the cycle time and reduce debugging time before the actual equipment is assembled.

CX-Designer

CX-Designer is used to create screen data for NS-series Programmable Terminals. CX-Designer can also check the operation of the created screen data on the computer. CX-Designer enables efficient development process for screen creation, simulation and project deployment. Users can develop screens more efficiently with Easy-to-use Support Software. CX-Designer has about 1,000 standard functional objects with associated graphics and advanced functions, so even first-time users can create screens easily just by arranging functional objects in a screen.

Networks

CX-Integrator

CX-Integrator is the main configuration software for CX-One. It enables easy performance of many operations, such as monitoring the connection status of various networks, setting parameters, and diagnosing networks.

CX-ConfiguratorFDT

Based on FDT/DTM technology, CX-ConfiguratorFDT can be used to configure devices from any vendor connected to a PROFIBUS network. This concept will later be expanded to support many more networks using this technology.

Motion & Drives

CX-Motion

CX-Motion can be used to create, edit, and print the various parameters, position data, and motion control programs (G code) required to operate Motion Controllers, transfer the data to the Motion Control units, and monitor operation of the Motion Control units. Increase productivity in every step of the motion control process, from development of the motion control program to system operation.

CX-Drive

The complete current range of Omron Yaskawa inverters and servos is covered in this software with full access to all parameters (with 3 different operator levels available). An easy overview of parameters is also included which includes filters to show values that are: different from default, different from inverter, invalid setting. Graphical overviews are available to further assist with configuration of some more detailed parameters such as jump frequencies, v/f profiles and analog setting.

CX-Position

CX-Position simplifies every aspect of position control, from creating/editing the data used in Position Control units (NC units) to communicating online and monitoring operation. The software is equipped with functions that can improve productivity, such as automatically generating project data and reusing existing data.

Regulation and Switching

CX-Thermo

Omron’s CX-Thermo support software has been specially developed for use with the company’s E5CN, E5EN, E5GN, E5AN, E5CN-H, E5EN-H, E5AN-H, E5ZN, E5AR, E5ER and CelciuXº temperature controllers. CX-Thermo enables faster parameter set-up, easier device adjustment and simpler maintenance. It dramatically reduces the time and effort needed to set and manage temperature control parameters.

CX-Process

CX-Process simplifies every aspect of loop control, from creating/transferring function blocks to running the Boards/units and debugging (tuning PID parameters, etc.) operation. Function block programs can be created easily by pasting function blocks in the window and making software connections with the mouse.

Sensing

CX-Sensor

CX-Sensor allows configuration and monitoring of Omron's ZX range of sensors via a series of easy to use displays. The graphing dialog allows the outputs from several sensors to be reviewed and compared simultaneously, allowing configuration of complex processes. The software also includes a driver that allows sensor data to be accessed via an Omron serial control unit (SCU) and from other Omron applications such as CX-Supervisor. With the aid of Omron's CX-Server OPC application it is even possible to monitor sensor data in real time from Microsoft Excel.

Indikeringar

CX-Designer

cx-designer2 prod
CX-Designer är det HMI-program som används för vår 5,7 till 12,1 tum HMI-serie NS.

CX-Integrator

cx-integrator2 prod
CX-Integrator är verktyget för nätverkskonfiguration för CX-One. Det kan användas för enkel övervakning av anslutningsstatus för DeviceNet-, Ethernet- och CompoNet-nätverk, konfiguration av fältbusstyrsystem, inställning av enhetsparametrar och diagnostisering av nätverk.

CX-Motion

cx-motion 1 prod
Skapa, redigera och skriv ut de olika parametrarna, positionsdata och rörelsestyrningsprogram (G-kod), övervaka funktionen hos rörelsestyrningsenheterna.

CX-Motion MCH

cx-motion 2 prod
Minska komplexiteten för avancerad rörelsestyrning, skapa kraftfulla rörelselösningar snabbt med hjälp av detta integrerade konfigurations- och programmeringssystem för Mechatrolink II-baserade system.

CX-Motion NCF

cx-motion ncf prod
Minska komplexiteten för avancerad rörelsestyrning, skapa rörelselösningar snabbt med hjälp av detta integrerade konfigurationsprogram för Mechatrolink II-baserade system.

CX-Motion Pro

cx-motionpro prod
CX-motion Pro ger en enkel och intuitiv programvarumiljö som hjälper dig att programmera och felsöka dina tillämpningar med avancerade verktyg, vilket gör att du kan spara tid. Programvaran har funktioner för befintliga enheter, den nya PLC-versionen och framtida utveckling.

CX-Position

cx-position prod
Programmet CX-Position förenklar alla delar av positionskontrollen, från att skapa/redigera de data som används i positionsstyrenheter (NC-enheter) till kommunikation online och övervakning av driften.

CX-Process

cx-processtool prod
Med CX-Process kan användaren programmera, konfigurera, köra igång och övervaka hybridstyrsystem med grafiska verktyg genom att bygga upp blockdiagram och kopplingsscheman, samt utforma ladderprogram och sekvenstabeller för sekvensfunktioner. Igångkörning kan utföras med enkla förinställda HMI-skärmar där övervakning av nyckelparametrar görs. Koddelning ger enkel anslutning till SCADA-HMI.

CX-Programmer

cx-programmer v9.1 prod
CX-Programmer är systemet för programmering av Omrons alla PLC-system, och den är helt integrerad i programpaketet CX-One. Nya dialoger för parameterinställning minskar inställningstiden, och med standardfunktionsblock enligt IEC 61131-3 i strukturerat textspråk eller konventionellt ladderspråk, gör CX-Programmer det enkelt att utveckla PLC-program med drag-och-släpp-metoden.

CX-Protocol

cx-protocol2 prod
CX-Protocol skapar datakommunikationsprocedurer (protokollmakron) för datautbyte mellan seriella standardutrustningar och PLC-system (seriell kommunikationsenhet eller seriellt kort). Det finns datautbytesprotokoll för Omrons styrutrustningar, till exempel temperaturregulatorer och streckkodsläsare

CX-Sensor

cxsensor prod
CX-Sensor möjliggör konfiguration och övervakning av Omrons sensorer i ZX-serien via en följd lättanvända skärmbilder. I ritdialogrutan kan utdata från flera sensorer granskas och jämföras samtidigt, vilket möjliggör konfiguration av komplexa processer. I programvaran ingår även en drivrutin som gör det möjligt att få åtkomst till sensordata via en Omron-SCU-enhet (Serial Control Unit) och från andra Omron-tillämpningar, till exempel CX-Supervisor. Med hjälp av Omrons tillämpning CX-Server OPC är det till och med möjligt att övervaka sensordata i realtid från Microsoft Excel.

CX-Simulator

cx-simulator2 prod
En felsökningsmiljö som motsvarar det verkliga PLC-systemet kan skapas genom att simulera funktionen av ett PLC-system i serie CS/CJ som ett virtuellt PLC-system i datorn.

Network Configurator för EtherNet/IP

networkconfigurator prod
Network Configurator för EtherNetIP är programvara som används för grafisk konstruktion, inställning och hantering av EtherNet/IP-nätverk. Virtuella nätverk kan skapas med enheter som konfigureras och övervakas via nätverksfönstret i Network Configurator.
Teknisk Support

Teknisk Support

service support peop
Våra tekniker hjälper dig att välja rätt produkt för din applikation, att komma igång med de produkter du köpt eller att hantera olika projektlösningar. Tack vare vår On-Line support "myOMRON" kan vi även erbjuda teknisk support dygnet runt, året runt. Välj själv hur du vill komma i kontakt med oss.
Nedladdning

Broschyrer

Visa alla broschyrer

Manualer

Visa alla manualer

Mjukvaror

download

CX-One TRIAL Mjukvaror

en ZIP 2 GB
o

Du kan eller få direkt tillgång till att hämta det här dokumentet.

Visa alla mjukvaror

Prenumerera på produktuppdateringar

Nyhetsbrev om produktinnovationer, system och tjänster, direkt till din inkorg.

Tack för att du väljer att prenumerare på eNews. Du kommer inom kort att få ett e-postmeddelande från oss med en länk för att aktivera din prenumeration.

Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.

Download

Produktdokumentation

Hämta datablad, handböcker och broschyrer.

Sök i hämtningscentret

Kurser

Utbilda dig hos våra bästa tekniker. Från nybörjarnivå till avancerad nivå.

Visa kurser